magyar-angol fordítás erre a szóra: mi van az

HU

"mi van az" angol fordítás

Példamondatok a(z) "mi van az".

Hasonló fordítások a(z) "mi van az" szóra angolul

mi névmás
English
van ige
van indulatszó
English
az kötőszó
English
az prepozíció
English
az névmás
English

Példamondatok a(z) "mi van az" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianEzért érdekelt annyira, hogy mi van az utasok zsebében és kézipoggyászában.
Hence my interest in the contents of the passengers pockets and hand luggage.
HungarianMi van az "árnyék” bankszektorral, annak szélsőséges tőkeáttételével és spekulációjával?
What about the 'shadow' banking sector, with its extreme leveraging and speculation?
HungarianMi van az eddigi legnagyobb extasy... szállítmánnyal, ami Amszterdamból jött ?
What about the biggest shipment of ecstasy to come out of Amsterdam?
HungarianRemek úr, engedje meg, hogy megköszönjem, hogy itt van, mert ön tudja, hogy mi van az űrben.
Mr Remek, allow me to thank you for being here, because you know what there is in space.
HungarianDe mi van az egységes piachoz kapcsolódó elismert kereskedelmi előnyökkel?
But what about the admitted trade benefits of the single market?
HungarianMi van az eltévedt golyóval, ami délelött majd' megölte?
What about that low shot that nearly killed him that morning theywere out?
HungarianMi van az elektromossággal? kérdezte a pilóta egy kicsit felpiszkáltam.
A few feet behind him, the Russian in the jump seat was giving the electrical panel an occasional look.
HungarianMeg kell tudnunk, mi van az újságban, mielőtt megjelenik.
We're gonna need proofs of those pages before the Tattler's published.
HungarianÉs mi van az ő SS-19-eseikkel? kérdezte finoman a másik NIO-s.
What about their 88-195? the second NIO inquired delicately.
HungarianMi van az etikátlan, torz fizetési rendszerekkel, amelyek ösztönözték a meggondolatlan kockázatvállalást?
What about skewed pay schemes with a lack of ethics, which have stimulated reckless risk-taking?
HungarianMi van az emberek önvédelemhez fűződő jogával, és azzal, hogy ne árassza el őket a globális bevándorlás?
What about the right of people to protect themselves and not to be submerged by global immigration?
Hungarian19 perc alatt kell megfejtenünk, mi van az üzenetben!
We've got 1 9 minutes to get a message in if we can break this.
HungarianMi van az asszonnyal? kérdezte erélyesen Emily Brent.
Emily Brent said sharply: What's the matter with the woman?
Hungarian- És mi van az ezüst florinnal és a három rézpennyssel?
What of the silver form and the three copper pennies?
HungarianÓ persze, Önök boldogok, de mi van az én szükségleteimmel?
Of course, you're happy, but what about my needs?
HungarianÉs mi van az áldozatok és a családjuk jogaival?
What about the victims and the families and their rights?
HungarianMegnézzük, mi van az emberben, a rossz almákban.
We look at what's inside of the person, the bad apples.
HungarianMi van az Árnyakkal az elefántcsont szobrocska körül?
What about the Shadows around the ivory figurine?
HungarianÉs mi van az ilyen fogalmakkal, hogy "a limiten túl"?
And what about terms like "over the limit"?
HungarianMi van az érettségi képed hátuljára írva?
What did it say... under your senior yearbook picture?

Más szótárak

Hungarian
  • mi van az

Próbáld ki a bab.la angol-magyar szótárat.