magyar-angol fordítás erre a szóra: mi tetszik

HU

"mi tetszik" angol fordítás

Példamondatok a(z) "mi tetszik".

Hasonló fordítások a(z) "mi tetszik" szóra angolul

mi névmás
English
tetszik ige

Példamondatok a(z) "mi tetszik" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianLehet, hogy a Tanácsnak és a Bizottságnak ez nem tetszik, de mi mindent megkaptunk.
Maybe the Council and the Commission do not like it, but we got everything.
Hungarian- Nem tetszik, hogy mi és Avalon népe egy oldalon fogunk harcolni.
I like it not that we and the folk of Avalon should fight on the same side.
HungarianEgy állampolgárt megfigyelni lehet egyszerűen, olcsón, vagy problémamentesen, kinek mi tetszik.
Monitoring a citizen can be easy, or cheap, or foolproof; take your choice.
HungarianMost édeskeveset számított, ha tudta is az ember, mi nem tetszik neki Otison.
Even knowing what was wrong about him didn't help Otis much.
HungarianÉn tudom a legjobban, hogy mi szolgálja Cormyr védelmét, és mi nem, akár tetszik, akár nem.
In what is needful for Cormyr I know best, better than any man, maid, or beast livinglike it or not.
HungarianBármit is tett a papám,...az azért van, hogy mi szerepeljünk a nagyvilágban,...tetszik, vagy nem tetszik!
Whatever my father's done, it's what it takes to play in the big world... like it or not.
HungarianEz nem tetszik, mi? ordított rá Donna szinte diadalmasan.
'Don't like that much, do you?' she shrieked triumphantly at it.
HungarianNeked, Jim, mi az, ami nem tetszik benne? kérdezte Battle Leachtől.
Battle said to Leach: What don't you like about it?
Hungarian- Azt hiszem, tetszik tudni, mi járatban vagyok, Mrs. Banks?
You realise what this is about, Mrs Banks? he said.
HungarianFogalmam sincs mi tetszik neki egy magamfajta fickón..
Can't think what she sees in a chap like me.
HungarianHogy mi nem tetszik? tört ki végül, s a lápra néző ablak felé intett, amelyről még mindig csurgott a víz.
It's all these goings-on, sir, he cried at last, waving his hand towards the rain-lashed window which faced the moor.
HungarianMondja meg most őszintén, mi nem tetszik magának.
Tell me, frankly, what it is that you don't like.
Hungarian- Nem áll módunkban megtudni, mi tetszik Mr. Bingleynek - mondta Mrs.
We are not in a way to know what Mr. Bingley likes, said her mother resentfully, since we are not to visit.
HungarianA gazdám kérdezteti, hogy mi tetszik.
The landlord sent me up to ask what you want.
HungarianHogy tetszik a mi kis paradicsomunk?
How do you like our little slice of paradise?
HungarianMost mi nem tetszik ebben a ruhában?
What don't you like about this dress now?
HungarianEltette a pengét - Mi tetszik annyira?
He thrust the blade out of sight again.
Hungarian- Spekulálok néha, tetszik tudni, mi végre ezek a könyvek, amiket szerkeszteni tetszik a szerkesztő úrnak - mondta a fejét ingatva.
I sometimes wonder if you know the first thing about all these books you're makin', she said; she shook her head.
HungarianMi tagadás, nem nagyon tetszik felelte Vanye.
HungarianCsak elmondom, mi nem tetszik.

Más szótárak

Hungarian
  • mi tetszik

Még több a angol-magyar szótárban.