magyar-angol fordítás erre a szóra: mi történt velem

HU

"mi történt velem" angol fordítás

Példamondatok a(z) "mi történt velem".

Hasonló fordítások a(z) "mi történt velem" szóra angolul

mi névmás
English

Példamondatok a(z) "mi történt velem" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianElmondhatnám elmondhatnám, hogy mi történt velem egyszer, még kisgyerek koromban?
Cancan I tell you something that happened to me when I was a little child?
HungarianMagam sem tudom, mi történt velem talán mert ott voltam a helyszínen, túlságosan megrendített.
I don't know how it is-being there on the spot, perhaps I got a bit shocked.
HungarianElmondtam neki megint, ezúttal fennszóval, hogy mi történt velem.
I told her everything that had happened to me again, in words this time.
HungarianMeglehet, soha nem fogom megtudni, mi történt velem ezekben a napokban.
Possibly I shall never know what happened to me during those days.
HungarianCorbell gyanakvóan elhalasztotta a következő nyilvánvaló kérdést: Mi történt velem?
Cautiously Corbell postponed the obvious next question: What's happened to me? and asked instead, Why not?
HungarianHa rendesen elolvasta a cikket, akkor tudja mi történt velem, és hogy nyugdíjba vonultam, Miss Rivers.
If you read it, you know what happened and that I'm retired, Miss Rivers.
HungarianMegpróbálom elmondani, mi történt velem, bár nincs nagy gyakorlatom az ilyesféle dolgokban, Watson doktor úr.
I'm not very good at telling a story, Dr. Watson, but it is like this with me
HungarianAligha találná ki, mivel foglalatoskodtam ma egész délelőtt, de azt aztán végképp nem, mi történt velem délben.
I am sure you could never guess how I employed my morning, or what I ended by doing.
HungarianAz ágyam fölé hajolt, és érdeklődött, mi történt velem.
He leaned over the bed and wanted to know what had happened to me.
HungarianLátta, hogy mi történt velem, és azóta nem tért magához.
He saw what happened to me, and it drove him to the ozone.
HungarianAzt hiszem, el kell mondanom a bátyámnak, mi történt velem.
I suppose I'll have to tell him what's happened to me.
HungarianPéldául, hogy a mi Frankensteinünk vissza fog jönni, hogy megtudja, mi történt velem, és begyűjtse a dicséreteket.
That our Frankenstein would return to learn how I was doing, to receive my praise, my gratitude.
HungarianHadd meséljem el, mi történt velem! mondta elszántan.
Let me tell you what happened to me! he said resolutely.
HungarianTudod, mi történt velem ott? kérdezte végül.
Do, you know what happened to me back there? he asked finally.
Hungarian- Oh, mi történt velem? - (riadó folytatódik) Fenébe!
- Oh, what happened to me? - (alarm continues) Damn!
HungarianVagy egész idő alatt tudta, mi történt velem?
Or had she known all along what had befallen me?
HungarianEgyáltalán felfogod, mi történt velem? kérdeztem.
And do you realize what's happened to me?
HungarianElőször nem értettem, mi történt velem.
For a moment I was uncertain of what had happened.
HungarianKépzelje, mi történt velem az úton!
A strange thing happened to me on the road.
HungarianÚgye tudod, hogy mi történt velem?
I guess you know a lot has happened here.

Más szótárak

Hungarian
  • mi történt velem

A angol-magyar szótárban még több fordítást találhatsz.