magyar-angol fordítás erre a szóra: mi történt itt

HU

"mi történt itt" angol fordítás

Példamondatok a(z) "mi történt itt".

Hasonló fordítások a(z) "mi történt itt" szóra angolul

mi névmás
English
itt határozószó
itt kötőszó
English
itt
English

Példamondatok a(z) "mi történt itt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Hungarian- Nem értették meg azt, mi történt itt, de tudták, hogy nekem is részem volt benne.
They don't understand what happened here, but they know I was a part of it.
HungarianNem szeretném, ha valaki elmondaná Anniasnak, mi történt itt ma valójában.
I don't want anybody riding to Annias with word of what has really happened today.'
HungarianKét halott rendőr van a garázsotokban, és a férjed lúdja, mi történt itt.
If you want to take the five minutes debating the point with me, that's your choice.
HungarianAz isten szerelmére, mi történt itt! suttogta az idősebbik a két követségi hivatalnok közül.
What in God's name has happened here! whispered the older of the two officials.
HungarianEl kell mondanod, hogy pontosan mi történt itt karácsony napján.
You have to tell us exactly what did happen here on Christmas Day, said Pierce.
HungarianNincs szükség jóslatra ahhoz, hogy tudjam, mi történt itt! mondta a lány.
You do not need divination, she said, to know what has just happened.
HungarianNincs nagy fantáziám, szóval mutasson egy képet arról, hogy mi történt itt.
I don't have much of an imagination, so I need to get a distinct image of what went down here.
HungarianKi kell kérdeznünk Lyrát mondta Farder Coram , hogy mi történt itt, és mit jelent.
We must talk to Lyra about this, said Farder Coram, and learn how it came about and what it means.
Hungarian- Én azon töprengtem leginkább - jegyezte meg Battle -, hogy mi történt itt Lemoine úrral.
'What has bothered me,' continued Battle, 'was wondering what had become of M. Lemoine here.
HungarianMegkérdezem Önöktől: mi történt itt az európai ideál mítoszával, amely oly fontos volt az alapításkor?
I ask you, what happened to the founding myth of the European idea, in this case?
HungarianCsakhogy nem tudom, mi történt itt karácsonykor, nem mintha arra kérnélek, hogy meséld el.
But then I don't know what happened here on Christmas Day, not that I'm asking you to tell me.
HungarianDale bácsi, van fogalma arról, mi történt itt a bansheevel?
Uncle Dale, do you have any idea about whats been going on with the banshee and all?
HungarianA ti véneitek mit szólnak majd, ha megtudják, mi történt itt?
What will your own elders say when they learn of what's been done here?
Hungarian- Isten a tanúm, Joe, nem akarok kegyetlen lenni hozzád, de... felfogtad egyáltalán, mi történt itt?
God knows, I really dont mean to be cruel, Joe - but do you understand?
HungarianAzért árultam el nektek ezt a titkot, hogy jobban megértsétek, mi történt itt, mit tettek.
I tell you this secret knowledge so that you will better understand what happened here, what was done.
HungarianDe talán lesz annyi időm, hogy kiderítsem, mi történt itt.
But maybe I'll have time to find out what happened here.
HungarianNagyon is jól tudod, hogy mi történt itt sziszegte a férfi.
You know damned well what happened, he whispered.
HungarianTalán nem is tudott róla, hogy mi történt itt.
Perhaps he didn't know what had happened to her.
HungarianMondja el, mi történt itt tegnap este.
I want your account of what happened here last night.
Hungarian- Mi történt itt? - kérdezte Lír király csöndesen.

Más szótárak

Hungarian
  • mi történt itt

Még több fordítás a angol-magyar szótárban.