magyar-angol fordítás erre a szóra: mi történt

HU

"mi történt" angol fordítás

Példamondatok a(z) "mi történt".

Hasonló fordítások a(z) "mi történt" szóra angolul

mi névmás
English

Példamondatok a(z) "mi történt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianNos, valaki pontosan eltudná nekem magyarázni, hogy mi a fene történt a bankban?!
Well, would anybody like to explain exactly what the hell happened at the bank?!
HungarianHirtelen eszébe jutott, hogy mi történt vele, és vadul nézett körül a szobában.
Recollection suddenly came to her; she shuddered, looked wildly around the room.
HungarianAzt akarom, hogy tudják, mi történt valójában, még akkor is, ha nem hiszik el.
I want you to know what really took place with us, even if you never believe it.
HungarianTimothy testvér kedves volt és hitében elkötelezett; és lásd, mi történt vele.
Brother Timothy had been sweet, kind, and devout; yet look what happened to him.
HungarianBeletelt még néhány másodpercbe, mire Gregory agya fel tudta fogni, mi történt.
It took a few more seconds for Gregory's mind to catch up with what had happened.
HungarianMi történt az elfekkel? kérdezte a törpe király, keményen fegyelmezett dühvel.
What's happened to the Elves? the Dwarf King asked with tightly controlled fury.
HungarianMi történt azzal a megállapodással, amelyről a Frontex ma tárgyal Törökországgal?
Whatever happened to the agreement being negotiated by Frontex with Turkey today?
HungarianMi történt? kérdezte Pang, a koreai technikus, aki előző nap követte Nicholast.
What is it? asked Pang, the Korean technician who had pursued Nicholas yesterday.
Hungarian- Mi történt az arcoddal? - kérdezte most a gyógyító, miközben a sebet vizsgálta.
What happened to your face? the healer asked as he continued to examine the wound.
HungarianEzek a főcímek arról szólnak, hogy mi történt azóta a nőkkel, az azt követő években.
These are headlines about what's been going on with women in the next few years.
HungarianDe ha így volt; akkor mi történt azután, és miért ment el három óra múlva újra?
But if so, what happened then--and why did he go out again three hours later?
HungarianMi történt valójában az USA-ban, ami bezárta az ajtót e kérdések némelyike előtt?
So what has actually happened in the USA to close the door on some of these issues?
HungarianFrancia rádióhallgatóknak magyaráztam el, hogy mi történt tegnap Luxembourgban.
I was explaining to French listeners what took place yesterday in Luxembourg.
Hungarian- Semmit nem tud arról, hogy mi történt vele azóta az este óta a vatikáni kertben.
He doesn't know anything that happened since the night in the Vatican gardens.
HungarianZavartan nézett a rendőrökre, mintha azt kérdezte volna: Mi történt, srácok?
He gave the Troopers a bewildered look that seemed to say, 'What happened, boys?
HungarianVajon mi történt halainkkal és halászainkkal a közös halászati politika keretében?
How have our fish and our fishermen fared under the common fisheries policy (CFP)?
HungarianUraim szólalt meg nagyon halkan Sephrenia , vegyék figyelembe, mi történt ma reggel.
'My Lords,' Sephrenia said very quietly, 'consider what happened this morning.'
HungarianDe akkortájt mindenki füstölt, talán Curtot kivéve, és lám, mi történt vele.
Back then everybody smoked, except maybe for Curt, and look what happened to him.
Hungarian- Mikor megtudták mi történt... ideküldték a csapatomat, hogy kapcsoljuk le.
- When we realized what was happening... my team was dispatched to shut her down.
Hungarian- Nem tudom, mi történt vele, de ezzel már egyetlen szerződést se kell aláírnom.
I don't know what happened out there but I'll never draft another contract.

Más szótárak

Hungarian
  • mi történt

Még több a angol-magyar szótárban.