magyar-angol fordítás erre a szóra: mi történhet

HU

"mi történhet" angol fordítás

Példamondatok a(z) "mi történhet".

Hasonló fordítások a(z) "mi történhet" szóra angolul

mi névmás
English

Példamondatok a(z) "mi történhet" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianTudatni szerettem volna Wargunnal, mi történhet, ha véletlenül rossz döntést hoz.
I wanted Wargun to understand what might happen if he made any wrong decisions.
HungarianMár van némi elképzelése róla, mi történhet vele, ha csalódnunk kell benne.
He's already got a fair idea of what's going to happen to him if he isn't.'
HungarianEzért túlságosan korai még kijelentéseket tenni arról, hogy mi történhet Európában.
Therefore, it is too early to provide evidence of what might or could happen in Europe.
HungarianÉs a szomszédok telefonálhatnak Cliffnek, s akkor ki tudja, mi történhet.
And these neighbors might be inclined to call Cliff, and, well, who knows.
HungarianVajon tisztában van-e vele Gurgeh, hogy mit is tett valójában, és hogy mi történhet vele?
Does Gurgeh really understand what he's done, and what might happen to him?
HungarianAz öregebb vámpírok figyelmeztettek, mi minden történhet velem.
Elder vampires had warned me on just about every aspect of what could happen to me.
HungarianA fizika többi ága ugyanis azt írja le, mi történhet meg, és mi nem.
The rest of physics is about describing what can happen and what can't.
HungarianPoul Nyrup Rasmussen úr már rég rámutatott, hogy mi történhet.
For a long time now, Mr Poul Nyrup Rasmussen has been pointing out what might happen.
HungarianArra nem gondolsz, hogy mi történhet vele, vagy akár velem.
You don't think about what's gonna happen to her, what's gonna happen to me.
HungarianVan fogalma arról, mi történhet, ha meglátnak minket együtt?
Do you have any notion what would happen if we were to be seen together?
HungarianMugabe úrnak meg kell mutatni, mi történhet vele, ha tovább folytatja a borzalmas bűncselekményeket.
Mr Mugabe must be shown what could happen to him if he continues with his horrendous crimes.
HungarianEmberek haltak meg, és sokakat még mindig fenyegeti az a veszély, hogy mi történhet az egészségükkel.
People have died, and many are still under the threat of what might happen to their health.
HungarianNem ülhettem ott tétlenül, nem tudtam, mi történt, vagy mi történhet még.
I couldn't sit there like thatwaitingnot knowing what had happened to her, what might be happening to her.
HungarianÍgéretek, hogy mi történhet, ha bizonyos dolgokra sor kerül?
Were they the promise of what might be if certain things were done?
HungarianPróbáltam nem gondolni arra, mi történhet Kate-tel és Jasonnel.
I tried not to think about what was happening to Kate and Jason.
HungarianA következő téma Koszovó, és várjuk, hogy mi történhet ott.
The next issue is Kosovo, and we are seeing what can happen there.
HungarianDe aggódom, mi történhet majd, mert nem leszek terhes.
But I'm worried about what might happen when I don't get pregnant.
HungarianHalvány fogalmam sincs, mi történhet Glynethtel.
I cannot even speculate on what is happening to Glyneth.
HungarianA férfiak nem tudják, mi minden történhet felelte Mona.
Mona had said: Men don't know what can happen.
HungarianNos, mi történhet, bejelenti az eltűnt drogot?
Well, what is he gonna do, file a missing drug report?

Más szótárak

Hungarian
  • mi történhet

Még ennél is több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.