magyar-angol fordítás erre a szóra: mi több

HU

"mi több" angol fordítás

Példamondatok a(z) "mi több".

Hasonló fordítások a(z) "mi több" szóra angolul

mi névmás
English
több főnév
English
több határozószó

Példamondatok a(z) "mi több" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianSőt, mi több, fel is korbácsoltam támadó ösztönét a nádpálcám éles suhintásaival.
And also with the result of causing it to turn upon its master at the other side.
Hungarian- Ide hallgass: a mi Néma Õreink már több, mint két napja nyugtalanok, azt tudom.
`See here our Silent Watchers were uneasy more than two days ago. that I know.
HungarianMi több, ellenzem a borok és szeszes italok tápértékének kötelező feltüntetését.
What is more, I am opposed to mandatory nutritional labelling for wines and spirits.
HungarianMi több, mindez az európai választások előtt mindössze hat hónappal történik.
Moreover, all this is happening just six months before the European elections.
HungarianMi több, kötelességük szavazni, és kiválasztani a három film egyikét a versenyben.
You have an obligation to vote to choose one of the three films in the competition.
HungarianMindazonáltal a jelentésből hiányzik a kritikus, mi több, az önkritikus elemzés.
However, it is lacking one critical and, above all, self-critical analysis.
HungarianSőt, mi több, alig volt szabálytalanság abban, ahogy a szerencsémet megcsináltam.
What's more, there was very little illegality in the way I made my fortune.
HungarianSőt mi több, azzal vádoltak minket, hogy mindezt a választási időszakban tesszük.
What is more, they have accused us of doing this during an election period.
HungarianMi több, a környezetszennyezés problémáját nem ezen a kérdésen belül kellene tárgyalni.
What is more, the pollution problem should not be tackled as part of this issue.
HungarianSőt mi több, ő örökölné Rutherford Hallt, mivel ő a legidősebb fiú gyermeke.
More than that, he'd inherit Rutherford Hall, since he's the son of the eldest son.
HungarianMi több, a megkérdezettek 17%-a a jövőben külföldön kíván munkát vállalni.
In addition, 17% said they expected to work abroad at some time in the future.
HungarianMi több, hosszú távon csökkenteni fogja az európai polgárok háztartási kiadásait.
Moreover, in the long term, it will reduce the household expenses of European citizens.
HungarianSőt mi több, mindez világos napfénynél történik, és újságírók dokumentálják.
What is more, all this is taking place in broad daylight, documented by journalists.
HungarianEbben a helyiségben egyenrangúak között van, sőt mi több, partnerek között.
In this room he was among equals; more than that, he was now among partners.
HungarianCsak részben van a mi univerzumunkban... és egyszerre több helyen is létezhet.
The dimensions it occupies allow them to be... in several places at once.
HungarianMi több, a harmonizációt igénylő témák listájában találunk néhány szociális normát is.
What is more, the list of topics for harmonisation also contains some social norms.
HungarianTényleg muszáj, mert az iráni helyzet rendkívül problémás, mi több, drámai.
We really have to because the situation in Iran is gravely problematic and dramatic.
HungarianMi több, a tagállamok e téren kötelesek tiszteletben tartani a szolidaritás elvét.
Moreover, Member States are obliged to respect the principle of solidarity in this area.
HungarianMi több, még azt sem tudta, hogy valamelyik elefántpatájú kollégája a táskába rúgott.
He didn't know some bigfoot under the table had kicked the wrong briefcase.
HungarianSőt, mi több, ez egy olyan javaslat, amelynek a legkisebb esélye sincs a Tanácsban.
What is more it is a proposal, which does not have the slightest chance in the Council.

Más szótárak

Hungarian
  • mi több

Találd meg még több szó fordítását a angol-magyar szótárban.