magyar-angol fordítás erre a szóra: mi szeretnénk

HU

"mi szeretnénk" angol fordítás

Példamondatok a(z) "mi szeretnénk".

Hasonló fordítások a(z) "mi szeretnénk" szóra angolul

mi névmás
English

Példamondatok a(z) "mi szeretnénk" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianSparhawk, mi biztosan Ortzel pátriárkát szeretnénk a főprelátusi trónon látni?
Sparhawk, are we really sure we want Patriarch Ortzel on the Archprelate's throne?
HungarianMint tudjuk, a kezdeményezés megfeneklett, és mi szeretnénk újjáéleszteni.
We know that it has currently come to a standstill and that we want to revive it.
HungarianAmit mi szeretnénk, és ami velünk történni fog, nem biztos, hogy egy és ugyanaz.
What we wish and what will come of it may be two very different things.
Hungarian"És a halom tetejére rakja őket, vagy az aljára," "ahogy azt mi szeretnénk."
Moves our papers to the top of the pile or to the bottom, depending upon what we need.
Hungarian- És olyan rengeteg, amit mi szeretnénk megtudni rólatok - mondta Trufa.
'And there is a great deal, too, that we want to know about you ' said Merry.
Hungarian(DE) Elnök úr, egy nagyon lényeges okból kifolyólag szeretnénk mi is ezt támogatni.
(DE) Mr President, we wish to support this for a very important reason.
HungarianSzeretnénk megtudni, mi ez, honnét való, mindent, amit mondani tud nekünk róla.
Meanwhile we need to know what it is, where it comes from, everything you can tell us about it.
HungarianMi csak azt szeretnénk rögzíteni, hogy a választásokat épp most szervezik.
We would just like to record that these elections are being organised.
HungarianA növekedési potenciál javul, bár mi szeretnénk ezt tovább erősíteni.
Potential for growth is rising, although we would like it to rise further.
HungarianVégezetül mi is támogatásunkról szeretnénk biztosítani az EU-Vietnam megállapodást.
Finally, can we just add our support to the EU-Vietnam agreement.
HungarianEzzel kapcsolatban mi olyan megszövegezést szeretnénk látni, amely mind a 27 tagállamra vonatkozik.
In this regard, we would like to see a wording that includes all 27 Member States.
HungarianSzóval, mi szeretnénk az X PRIZE-ot egy világ-klasszisú, jutalmazási alapítvánnyá formálni.
So, we have actually -- are looking to turn the X PRIZE into a world-class prize institute.
HungarianTehát úgy gondoljuk, hogy másképp kell bánnunk velük, mint ahogy mi szeretnénk, hogy velünk bánjanak.
So, we think we should treat them differently than we would want to be treated.
HungarianTermészetesen mi is szeretnénk kifejezni szolidaritásunkat az áldozatokkal és azok családjaival.
We also, of course, want to express our solidarity with the victims and their families.
HungarianMi is ezt szeretnénk, szeretnénk egy olyan belső piacot, amely jó teljesítményre képes.
We want to do that; we want an internal market that can perform.
HungarianAz pedig sokáig eltart, és mi azt szeretnénk, ha az új emberünk július elsején munkába állna.
It's a lengthy process, and we'd like our new man to start by July 1.
HungarianNem oszthatják meg, amíg meg nem mutatják nekünk, hogy nem olyasmit osztanak meg, amit mi nem szeretnénk.
You can't share until you show us that you're not sharing something we don't like.
Hungarian- Mi viszont találkozni szeretnénk az ön kliensével, hogy kikérdezhessük mondta Gavenall.
We'll want to meet your client, interview him, Gavenall said.
HungarianAkkor a mi függetlenségünk - amilyennek látni szeretnénk - sokkal nehezebben lenne megvalósítható.
Then our independence - as we would like to see it - would be much more difficult to fulfil.
HungarianMi azonban azt szeretnénk, ha ezek az ügyek nagy lendületet kapnának.
But we would like to see these matters given great priority.

Más szótárak

Hungarian
  • mi szeretnénk

Még ennél is több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.