magyar-angol fordítás erre a szóra: mi szükséges

HU

"mi szükséges" angol fordítás

Példamondatok a(z) "mi szükséges".

Hasonló fordítások a(z) "mi szükséges" szóra angolul

mi névmás
English
szükséges melléknév
szükséges ige
English

Példamondatok a(z) "mi szükséges" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Hungarian- Csak a jövő pontos ismeretében lehet tudni, mi szükséges egy társadalomnak.
Hari said, And only with a decent theory of the future can you see what is necessary.
HungarianMi csak gondoskodunk a szükséges készletről... a régész szakma számára.
We're just providing a necessary service... to the archeological community.
HungarianKi dönti el, hogy mi a szükséges és mi az arányos és hogyan hozzák meg ezt a döntést?
Who will decide what is necessary and in proportion and how will they reach that decision?
HungarianJó orvosság, sőt mi több, szükséges orvosság mondta dr. Graham.
Good medicine, and what is more, necessary medicine, said Dr. Graham.
HungarianMeg kell vizsgálni, hogy a tagállamokban mi a faj fennmaradásához szükséges minimális szint.
The minimum level required for preservation of the species in the Member States must be examined.
Hungarian- Ne mondd meg nekem, hogy mi szükséges és mi nem, te önhitt tacskó!
Don't tell me what's necessary, you presumptuous pup.
HungarianA szovjet tankok jelenléte a hazájuk területén segített nekik megérteni, mi szükséges és mi nem.
The presence of Soviet Army tanks on their soil would help them understand what was necessary and what was not.
HungarianMi több, a kezeléshez szükséges idővel megtoldották volna azt az egy évet, amit Vietnámban le kellett szolgálnom.
The treatment period, moreover, would be tacked on to the year I was supposed to serve in Vietnam.
HungarianMi szükséges az egészségügyi tanúsítvány megszerzéséhez?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Hungarian- De ki dönti el, mikor mi szükséges?
HungarianÉn döntöm el, mi a szükséges.
HungarianMi szükséges a békéhez?
HungarianEzenfelül nem teljesen egyértelmű, hogy mi szükséges ahhoz, hogy egy anyagot annyira veszélyesnek minősítsenek, hogy azt teljesen be kelljen tiltani.
In addition, it is not clear what it takes for a substance to be declared so hazardous that it has to be banned completely.
HungarianHa szeretnénk megkövetelni, hogy ugyanazon elveket tartsák tiszteletben, amelyeket mi az Európai Unióban, feltétlenül szükséges, hogy mi is megtegyük ugyanazt.
If we want to demand that they respect the same principles that we respect within the European Union, then it is imperative that we do the same.
HungarianEzért nyilvánvalóan számíthat a közvélemény tudatosságára, ami annak biztosításához is szükséges, hogy mi, az EU és tagállamaink képesek legyünk hatékonyabban fellépni.
You can therefore obviously count on that public awareness, which is also necessary to ensure that we, the EU, and our Member States are able to act more effectively.
HungarianEzek azok az emberek, akik valóban ismerik a piacot, akiknek érzékük van a helyi politikához, és akik tisztában vannak azzal, hogy mi az, ami szükséges és mi az, ami lehetséges.
These are the people who really know the markets and who have a feel for the local politics and a clear sense of both what is necessary and what is possible.
HungarianMi több, ha szükséges, a POSEI szabályozásának keretében - amelyről szintén most tárgyalunk a Tanáccsal és Önökkel is - a további kompenzáció kérdését is megfontolhatjuk.
Moreover, if it proves necessary, in the context of the POSEI regulation, which we are now also discussing with the Council and with you, we may contemplate additional compensation.

Más szótárak

Hungarian
  • mi szükséges

A angol-magyar szótárban még több fordítást találhatsz.