magyar-angol fordítás erre a szóra: mi sem

HU

"mi sem" angol fordítás

Példamondatok a(z) "mi sem".

Hasonló fordítások a(z) "mi sem" szóra angolul

mi névmás
English
sem
English

Példamondatok a(z) "mi sem" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianGrillo, amelyről mi szinte semmit sem tudunk.
There's a whole world down there, Mr. Grillo, about which we know next to nothing.
HungarianMég azt sem tudja, mi ellen harcol mondta Forward némi elégedettséggel a hangjában.
He still does not know what he is fighting, Forward said with some satisfaction.
HungarianMost, hogy már tudom, mi ez, egy perccel sem szeretném tovább magamnál tartani.
Now that I know what it is, I don't want it in my possession a minute longer.
Hungarian- Láttalak én mán tégedet - folytatta Mary Jane, mintha mi sem történt volna.
I seen you before, Mary Jane had said, going on as if nothing at all had happened.
Hungariannak a kérdést tegnapelőtt este a periszkóp-ban , mintha mi sem történt volna?
Why-I asked myself later, in the periscope-didn't you pretend nothing had happened?
HungarianMi sem könnyebb ennél, mondta Fender, mivelhogy ugyanott lakik, ahol dolgozik.
He told her that would be easy, since he lived and worked at the same place.
HungarianAzok a szegény ürgék mondta (vagy gondolta) Lee nem ezt érdemelték, ahogyan mi sem.
He said, or thought, Those poor men didn't have to come to this, nor did we.
HungarianÚgy hiszem, maga meg azt sem tudja mi oka volt Anne Meredithnek erre a tettre.
You do not know even - or so I imagine - what reason she had for the crime.
HungarianÉs a legutóbbi megnyitónkon 200 szülő jelent meg, és egyikért sem mi mentünk.
At the last show that we did, 200 parents showed up and we didn't pick up one parent.
HungarianÕ viszont ébren, reszketve feküdt az ágyban hajnalig, s maga sem tudta, mi történt.
And she lay awake, shaking, until dawn, wondering what had happened to her.
HungarianTe a DEA-tól vagy, a kopók a seggemben vannak és azt sem tudom mi folyik itt.
You're DEA, I got the feds up my ass and I don't know what's going on here.
HungarianÚgy tűnt, senki sem tudja, mi történt az öreg királlyal; hetek óta nem látták.
No one seemed to know what had become of the old King; he had not been seen for weeks.
HungarianEllentétben más országokkal, mi sem forradalomba, sem diktatúrába nem buktunk bele.
We have not fallen, as other countries have, either to revolution or to dictatorship.
HungarianKedveszegett és riadt volt akkor, pedig még azt sem tudta, mi az a félelem.
She had bought the keyring in Swanson's, a Bridgton department store, back in April.
HungarianAzonban az előadóhoz hasonlóan, mi sem fogadhatjuk el a jogalap megválasztását.
However, like the rapporteur, we cannot accept the choice of legal base.
HungarianNem korlátoz a biológiai test, és nem vagyok vérszegény, kezdetleges MI-szimuláció sem.
Never forget I have had the chance to compare and contrast the ways of dying.'
HungarianNem tudom ma sem eldönteni, mi indította mindarra tulajdonképpen, amit tett.
She added, I don't honestly know what it was used to start him off in the first place.
HungarianMég ha ki is hagyjuk a mi galaxisunkat, akkor sem kapnánk 100 milliárd másik galaxist.
Even if you left our galaxy out, you would not get a hundred billion other galaxies.
HungarianA fedélzeti lefolyókon át lecsurgó víztől eltekintve mintha mi sem történt volna.
Save for the sluicing of the water in the scuppers it was as though nothing had happened.
Hungarian- Ez az anyag olyan helyről jön, amelyet mi még el sem kezdtünk felfogni - mondta Curt.
'This stuff comes from a place we can't even begin to comprehend,' Curt said.

Más szótárak

Hungarian
  • mi sem

Még több a angol-magyar szótárban.