magyar-angol fordítás erre a szóra: mi részünkről

HU

"mi részünkről" angol fordítás

Példamondatok a(z) "mi részünkről".

Hasonló fordítások a(z) "mi részünkről" szóra angolul

mi névmás
English
részünkről határozószó
English

Példamondatok a(z) "mi részünkről" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianA mi részünkről biztosíthatom, hogy az EU teljes szívből támogat egy ilyen folyamatot.
From our side, I can guarantee the EU's wholehearted support to such a process.
HungarianA mi részünkről garantálhatom, hogy egy ilyen folyamatot teljes szívből támogatni fogunk.
I can guarantee, from our side, our wholehearted support for such a process.
HungarianEhhez időre és erőfeszítésekre van szükség az írek részéről, de a mi részünkről is.
This will take time and effort for the Irish, but also for all of us.
HungarianMi, a saját részünkről ellentételezni tudjuk az évekig tartó felelőtlen magatartást.
That is why we must work together to solve the problem.
HungarianÚgy gondolom, hogy a mi részünkről nagyobb szakértelmet kellene rendelkezésre bocsátanunk.
I also think that we need to develop more expertise at home.
HungarianA mi részünkről a származási szabályok egyszerűsítése a fontos.
On our side, simplification of the rules of origin is important.
HungarianÚgy szólaltam fel, mint a közös parlamenti delegáció - mi részünkről - elnöke.
I have been speaking in my capacity as Chairman - on the EU side - of the EU-Croatia Joint Parliamentary Committee.
HungarianA mi részünkről továbbra is jobb megoldások után kutatunk, és felhívjuk Önöket, hogy csatlakozzanak hozzánk.
From our side, we will continue to look for better solutions, and I invite you to join our efforts.
HungarianNagyon sok a tennivaló, főleg a mi részünkről.
There is still quite a lot to be done, in particular for us.
HungarianEz sajnálatos, a bátorság hiánya áll mögötte, a mi részünkről is, hogy nem merünk szembenézni a problémáinkkal.
This is regrettable, and behind it is a lack of the courage, including on our part, to look into problems.
HungarianA mi részünkről egyedi intézkedésekre van szükség, élelmiszer, gyógyszer és segélymunkások biztosítása formájában.
Specific measures are needed on our part in the form of the provision of food, medicine and aid workers.
HungarianMi részünkről azt reméljük, hogy az új miniszterelnök és a kormány a béketárgyalások szilárd résztvevői lesznek.
From our side, we hope that the new prime minister and government will be solid interlocutors for peace talks.
HungarianUgyanakkor ennek eléréséhez, demokratikus akaratra van szükség mind a mi részünkről, mind pedig a régió kormányainak részéről.
However, to achieve this, democratic will is required from both us and the governments in the region.
HungarianA mi részünkről ez azt jelenti, hogy még a Központi Bizottság és a párttitkárság más tagjai sem tudhatnak róla.
Therefore, our Politburo and the Bulgarians must know that this matter cannot be discussed outside of their own number.
HungarianRészünkről mi továbbra is készen állunk a folytatásra, mivel hiszünk az ilyen párbeszéd és kötelezettségvállalás fontosságában.
For our part, we remain ready to do so, as we believe in the importance of such a dialogue and engagement.
HungarianSzeretném biztosítani arról, hogy a mi részünkről teljes mértékben támogatjuk az általa felvázolt stratégiát.
I just want to reassure him that from our side of the House we will certainly give full support to the strategy that he is talking about.
HungarianA mi részünkről 2010 elején a következő Bizottság benyújtja majd a vonatkozó jogi szöveget a Parlamentnek és a Tanácsnak.
For our part, the next Commission will, at the beginning of 2010, present the corresponding legal text to this Parliament and the Council.
HungarianA mi részünkről ki tud róla?
HungarianEz forog kockán most is - nem kevesebb -, így ez a mi részünkről érdemes a teljes körű együttműködésre, mindenfajta kötelezettségvállalásra és erőfeszítésre.
That is what is at stake - nothing less - and it is worth all our cooperation, all our commitment and all our efforts.
HungarianAz egész világon minden gyermek jogosult arra, hogy élvezze ugyanannak a megközelítésnek az előnyeit a mi részünkről: azt hiszem, ezzel senki sem vitatkozik.
All children, throughout the world, are entitled to benefit from the same approach on our part: I think none of us will argue with that.

Más szótárak

Hungarian
  • mi részünkről

Találd meg még több szó fordítását a angol-magyar szótárban.