magyar-angol fordítás erre a szóra: mi oldalunkon

HU

"mi oldalunkon" angol fordítás

Példamondatok a(z) "mi oldalunkon".

Hasonló fordítások a(z) "mi oldalunkon" szóra angolul

mi névmás
English

Példamondatok a(z) "mi oldalunkon" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Hungarian- De ha a meglepetés és a sebesség a mi oldalunkon van, ez is az előnyünkre szolgál.
But when you have surprise and speed going for you, that advantage conveys also.
HungarianEz alkalommal a Tanács által képviselt tagállamok is a mi oldalunkon állnak.
On this occasion, we also have the Member States on our side, represented by the Council.
Hungarian500 ezer egyéni látogatónk van havonta, csak a mi saját oldalunkon.
We get over 500,000 unique visitors per month, just to our particular site.
HungarianA vezetőőink a mi oldalunkon álltak, segítettek, megkönnyítették a dolgokat.
Our leaders were on our side, they would make things get better.
HungarianA lényeg az, hogy bármelyik legyen is igaz, a mi oldalunkon akarjuk látni a pasast, ugyebár?
Okay, in either case, we want this guy on our side of the wire, correct?
HungarianDundy tovább sziszegett: Nem bánja meg, Spade, ha a mi oldalunkon játszik.
Dundy, still speaking through his teeth, said: It'd pay you to play along with us a little, Spade.
HungarianAz idő a mi oldalunkon áll, és előbb-utóbb valakinek eljár a szája, mi pedig nyitva tartjuk a fülünket.
We have time on our side, and sooner or later someone talks and it gets to our ear.
HungarianEgyszerűen azért fogjuk megvalósítani az egyenlőséget, mert az igazságosság és a jóság a mi oldalunkon áll.
We will achieve equality simply because justice and goodness are on our side.
HungarianTegnap segítettek megszökni, de ha a mi oldalunkon állnak, miért bujkálnak és hallgatóznak?
They helped us escape yesterday, but if they're on our side, they shouldn't hide and eavesdrop on us.
Hungarian- Az egyetlen, akiről biztosan tudtam, hogy a mi oldalunkon áll.
'He was the only person I knew for sure was on your side.'
HungarianA nagydarab a mi oldalunkon jön, a kisebbik a túloldalon.
Big one on our side of the street, smaller man on the other side.
HungarianÖrülök, hogy a mi oldalunkon áll súgta Ulath Tyniannak.
'I'm certainly glad he's on our side,' ULath murmured to Tynian.
HungarianBe kell gyűjtenünk a mi oldalunkon álló pátriárkákat, Kalten, te pedig láss hozzá a hamisításhoz.
We have a number of friendly Patriarchs to round up, and Kalten, I want you to go start practising forgery.
HungarianMost már minden szellem a mi oldalunkon lesz jegyezte meg, és ajka valamilyen mosolyfélébe rándult.
We shall have all the bogles on our side now, he said, and his mouth twisted in what might pass for a smile.
Hungarian- Hát, akárkik voltak is, örülök, hogy a mi oldalunkon állnak.
Well, whoever they are, glad they're on our side.
HungarianAzok a fickók ott fenn a puskákkal a mi oldalunkon vannak?
Are those guys up there with the guns on our side?
HungarianKülönben is a mi oldalunkon voltak, nem? mondta.
They were on our side anyway, weren't they? she said.
Hungarian- De nem lesz a mi oldalunkon a meglepetés ereje.
But there won't be much element of surprise here.
Hungarian- Szóval a mi oldalunkon áll? - kérdezte egy másik.
Ah, and you're on our side? another man asked.
HungarianDe a mi oldalunkon egyszerűen nem volt ágyú.
But on our side the guns simply did not exist.

Más szótárak

Hungarian
  • mi oldalunkon

Még több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.