magyar-angol fordítás erre a szóra: mi miatt

HU

"mi miatt" angol fordítás

Példamondatok a(z) "mi miatt".

Hasonló fordítások a(z) "mi miatt" szóra angolul

mi névmás
English
miatt
miatt kötőszó
English
miatt prepozíció
English

Példamondatok a(z) "mi miatt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianSzéndioxid, ózon a rövidzárlatok miatt... és mi most ezt lélegezzük be.
CO2, ozone from the electrical shorts... that's what we're breathing right now.
HungarianMi a nibelungias külleme miatt hívjuk Gudrunnak és azért, mert olyan teutonosan beszél.
We call her that because of her Nibelung look and because her speech is vaguely Teutonic.
Hungarian- Mi másvalakinek az eltűnése miatt találkoztunk vele a kertben.
The reason we came to the gardens to meet him involved a disappearance as well.
HungarianMi más miatt fogunk egyként reagálni, ha nem a közelmúltban tapasztalt nehézségek miatt?
What else will make us react as one if not the difficulties that we have just experienced?
HungarianTöbb Órán is körözés alatt áll nagy értékű lopás és csak az Úr a megmondhatója, mi minden miatt.
Wanted on several Hours for grand larceny and the Lord alone knows what else.
HungarianMeg akartam tudni, mi miatt emelnek ellene vádat, ezért főtanácsuk elé állítottam.
And meaning to know the cause which they objected unto him, I brought him forth into their council.
HungarianHari a Pengiára meredt, és eltűnődött, vajon mi lehet az, ami miatt furcsának találja a bolygót.
Hari stared at Pengia, wondering what it was about the planet that struck him as odd.
Hungarian- Á, ezt csak emiatt a pendely vagy neglizsé vagy mi miatt mondod.
Oh, you're just saying that because of this shirt or smock or what ever.
HungarianAzt mondod, hogy aggódsz a szexuális életem miatt, és mi van veled?
You are saying that I bitch about your sexuality, and what about you?
HungarianSzáz évvel a halálod után mi lesz, ami miatt emlékezni fognak rád?
When you're dead a hundred years, what will you be remembered for?
HungarianMi most Fukusima miatt vitatkozunk az atomerőművek stressztesztjeiről.
in writing. - (FI) Here, we are discussing stress tests for nuclear power plants because of Fukushima.
HungarianEzen indokok miatt mi a Castex-jelentés ellen kívánunk szavazni.
For these reasons we intend to vote against the Castex report.
HungarianPontosan mi miatt fontos az ön számára az első két filmje?
What exactly was it that attracted you to your first two projects??
HungarianSzóval mi csak az autó miatt jöttünk, amit ma vásárolt.
Well, actually we just came about the car that you bought today.
HungarianDarby, nézze, nem tudom, hogy ki vagy mi miatt, de afelől biztosíthatom, hogy nagyon veszélyes helyzetben van.
Darby, look, I don't know who or why, but I assure you you're in a very dangerous situation.
HungarianA jelenlegi körülmények miatt, mi mint az elnökség, egyéb szintén sürgős témákra is koncentráltunk.
Current circumstances have meant that we, as the Presidency, have also focused on other urgent matters.
HungarianMi miatt lettem, egy időben, mechanikai mérnök, földrajztudós és matematikus, majd fizikus?
What got you to be, at the same time, a mechanical engineer, a geographer and a mathematician and so on, a physicist?
HungarianHa már semmit sem tud tenni, akkor mi miatt aggódjon?
Yet if he could do nothing, what was there to worry about?
HungarianSzégyen, hogy vannak emberek ezen a világon, akik a mi politikai koordinációnk hiánya miatt éhen halnak.
It is a disgrace that there are people in this world starving to death due to our lack of political coordination.
HungarianMi miatt nem vetjük be ezeket a válságkezelő erőket ilyen válságok esetén, amikor segítségre van szükség?
What is stopping these crisis management forces from being used for crises like this if help is being requested?

Más szótárak

Hungarian
  • mi miatt

Még ennél is több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.