magyar-angol fordítás erre a szóra: mi miért

HU

"mi miért" angol fordítás

Példamondatok a(z) "mi miért".

Hasonló fordítások a(z) "mi miért" szóra angolul

mi névmás
English
miért határozószó

Példamondatok a(z) "mi miért" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianDe ha így volt; akkor mi történt azután, és miért ment el három óra múlva újra?
But if so, what happened then--and why did he go out again three hours later?
HungarianMi a médiaműveltség, és miért olyan fontos, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk rá?
What is media literacy, and why is it so important that we pay more attention to it?
Hungarian- Anyám - kérdezte a kezét fogó Morgaine -, mi miért nem mehetünk a piacra a nénémmel?
Mother, Morgaine asked at her side, why can we not go to the market with Auntie?
HungarianVardy, talán mondja el egészen pontosan, hogy mi történt, és miért így cselekedett.
Vardy, suppose you tell me exactly what happened and why you took the action you did.
HungarianAzért jöttem, hogy kiderítsem, mi van vele, és miért fekszik itt mozdulatlanul.
I came to find out how it was with him, and why he lies there, unmoving.
HungarianMiért mi vagyunk a játékszerei ennek a szellemnek, akiről beszél, miért éppen mi?
`Why are we the playthings of this spirit you are talking about, why us in all the world?
HungarianSejtette, hogy megint kihúzza a gyufát, de tudnia kellett, mi történt vele, és miért.
He couldn't help it; he knew it would just annoy her again, but he was still confused.
HungarianTehát ha ő nem hajlandó a szabályok szerint játszani, mi miért tennénk?
Then if he's not going to pay any attention to the rules, why should we?
HungarianTudja, ha maga ilyen jó ebben...mi-miért nem mond valamit rólam?
You know, if you're so good at this why-why don't you tell me something about me?
HungarianHogy ennek ellenére mi, a Zöldek miért fogjuk ma mégis megszavazni ezt a projektet?
Why are we, as Greens, nevertheless voting for this project today?
HungarianMiért, mi böki a csőrét? kérdezte, és nézte, milyen meghökkent ábrázatot vág a tükörképe.
What's bugging Rohr? he asked, studying his puzzled face in the mirror.
HungarianNem tudom, kihez fordulhatnék, de amíg nem derül ki, mi történt valójában, és miért...
Not now, because it was a long time ago and I don't know who to ask.
Hungarian- Miért, mi az istent vártak, hogy mi történik, ha sikerül a kislánynak az áttörés?
'What the hell did you expect to happen if she ever actually achieved this breakthrough you wanted?
HungarianAmikor egyedül volt, odamentek Jézushoz a tanítványok és megkérdezték: "Mi miért nem tudtuk kiűzni?"
Then came the disciples to Jesus secretly, and said: Why could not we cast him out?
HungarianAddie, nem teszek úgy, mintha megérteném, hogy mi történt veled, vagy hogy mi történt Millel, és miért.
Addie, I can't pretend to understand how you've changed, how Mil changed, or why.
Hungarian- Én... tudom, hogy mi ez itt, de miért tartják a föld alatt?
I-that is, I know what I'm looking at, but why keep it here, underground?
HungarianHa egyszer mi vagyunk az uralkodók, miért ne élhetnénk türelmes harmóniában az alsóbbrendű fajokkal?
Since we were superior, why couldn't we exist in tolerant harmony with inferior races?
HungarianEzek az én gondolataim a kultúrák közötti párbeszéddel kapcsolatos mi, miért, ki és hogyan kérdésekről.
These are my ideas on the what, why, who and how of intercultural dialogue.
Hungarian- Miért, mi történik, ha elkésünk? - kérdezte Glyneth rosszat sejtve.
Glyneth asked with new foreboding: And what if we are too late?
HungarianMi miért nem tudtunk erről semmit? méltatlankodott egy másik miniszter.
Why weren't we informed? another Minister demanded angrily.

Más szótárak

Hungarian
  • mi miért

Próbáld ki a bab.la angol-magyar szótárat.