magyar-angol fordítás erre a szóra: mi megyünk

HU

"mi megyünk" angol fordítás

Példamondatok a(z) "mi megyünk".

Hasonló fordítások a(z) "mi megyünk" szóra angolul

mi névmás
English

Példamondatok a(z) "mi megyünk" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianHa minden rendben, a jelzésemre támadunk... mi megyünk előről, a DEA megy hátulról...
If it looks good, on my signal... we hit the front, DEA hits the back...
HungarianMa például velünk vacsoráznak, s már hallottam, hogy jövő héten viszont mi megyünk hozzájuk.
They dine here to-night, and there is some talk of our going to them next week.
HungarianMi nem megyünk be templomba, mert Isten azon nyomban halállal sújtana jelentette ki Santino.
We do not enter churches, for God should strike us dead if we do, declared Santino.
HungarianCsináljátok meg az ugrást, amilyen hamar csak tudjátok; megyünk mi is.
Make the jump to lightspeed as soon as you can; we'll be right behind you.
HungarianNem, mi is megyünk, ugye, Jernow? kérdezte Inclate, és mindkét kezével megragadta Gurgeh karját.
'Yes, come, Jernow,' Inclate said, taking hold of Gurgeh's arm with both hands.
HungarianA lényeg az, hogy amikor az edurok dél felé indulnak, mi is velük megyünk.
The point is, when the Edur march south, we will be going with them.
HungarianMi most tovább megyünk, ti pedig magyarázzátok meg a dolgot Sir Lulie-nak, ahogy tudjátok!
We are now departing and you must explain to Sir Lulie as best you can.
HungarianAkkor mi megyünk be, és utánanézünk, mi történt szóltak a gonoszok, és feltépték az ajtót.
Then we will go in and see what's happened, said the evil ones, and they threw open the doors.
Hungarian- De ha mi éjszaka is megyünk, nyomukat vesztjük - mondta Gimli.
'But if we walk by night, we cannot follow their trail,' said Gimli.
HungarianSteven, nagyon jól tudod, hogy Lwaxana Troi addig nem sugárzik fel a fedélzetre, amíg mi el nem megyünk.
Steven, you know full well Lwaxana Troi isn't about to beam on board until we leave.
HungarianMert tudja, hogy ameddig ők életben vannak, addig mi nem megyünk el innen.
It knows that we won't leave while they're still alive.
Hungarian- Merytonig mi is veled megyünk - mondta Catherine és Lydia.
We will go as far as Meryton with you, said Catherine and Lydia.
HungarianDe mindig azt mondtuk egymásnak: ha ő elmegy, megyünk mi is.
But we've always said to each other: When she goes, we go, too.
Hungarian- Mi is veled megyünk, de akkor rendesen kell viselkedned!
We will come with you, but you must behave properly!”
HungarianEzer köszönet a kedvességéért, mi most megyünk.
I will take my departure with a thousand thanks for your amiability.
Hungarian- Mindkét osztag kell, ha mi megyünk - jegyezte meg a skót.
Both teams, if we deploy, the Scotsman said immediately.
HungarianÉs most és most mi a Paradicsomba megyünk? kérdezte Constant.
We're we're going to Paradise now? said Constant.
HungarianSzerencse, hogy mi nem megyünk vetette közbe Alacrity.
Fine, because we're not going to, Alacrity put in.
HungarianMi holnap megyünk, ugyanezzel a járattal mondta Beech.
We'll take the same flights tomorrow; Beech said.
Hungarian- De mi Benareszbe megyünk - felelt a láma ingerülten.
'But we go to Benares,' he replied petulantly.

Más szótárak

Hungarian
  • mi megyünk

Még több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.