magyar-angol fordítás erre a szóra: mi magunk is

HU

"mi magunk is" angol fordítás

Példamondatok a(z) "mi magunk is".

Hasonló fordítások a(z) "mi magunk is" szóra angolul

mi névmás
English
is határozószó
English
is kötőszó
English

Példamondatok a(z) "mi magunk is" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianAz ökológiai akvakultúrát illetően: mi magunk is ösztönözzük ennek a fejlesztését.
As regards organic aquaculture, we are ourselves encouraging its development.
HungarianA vállalkozások, a munkavállalók és mi magunk is követeljük: tegyenek többet!
Business is demanding, workers are demanding, we are demanding: do more!
HungarianA Naphoz annyi emberi testre lenne szükség, mint amennyi atomból állunk mi magunk is.
It would take as many human bodies to make up the sun as there are atoms in each of us.
HungarianEzt mi magunk is tanúsíthatjuk: naponta emberek veszítik el munkájukat.
We ourselves can testify to this: job losses are occurring daily.
HungarianMi magunk is úgy tapasztaltuk a helyszínen, hogy a helyzet igencsak súlyos.
We, too, found the situation on the ground to be very grave.
HungarianE szerepet azonban csak akkor tölthetjük be, ha mi magunk is megoldjuk a nézeteltéréseinket.
If we want to play this role, we must overcome our own differences.
HungarianMi magunk is kezelni tudnánk őket, de ez túl sok időt venne igénybe.
We could do the work ourselves, but that would take too much time.
HungarianCsak akkor fejezhetjük ki hatékonyan bírálatunkat, ha mi magunk is megfelelünk a megszabott feltételeknek.
You can only express effective criticism if you yourself meet the criteria set.
HungarianMi magunk is végeztünk volna vele, de hát nem jó, ha kiderül, hogy a saját fajtánkat gyilkoljuk.
We would have killed him ourselves, but we can't let it be known we are hunting our own kind.
HungarianDe mi magunk is beszélni akartunk az orosszal felelte Moore.
But we wanted to interview the guy ourselves, Moore acknowledged.
HungarianMi magunk is közvetítők lévén, feltehetjük a kérdést: milyen eredményekkel járt ez a közvetítés?
As a mediator ourselves we might ask the question: what kind of result has this mediation achieved?
HungarianArról is gondoskodnunk kell, hogy mi magunk is az intelmeinknek megfelelően járjunk el.
We must also ensure that we practise what we preach.
HungarianA Keneenk két világnézet szintézise, ahogy mi magunk is.
Keneenk is a synthesis of two world-views, much as we ourselves are.
HungarianEzt láttuk Európában, ezt hozta el számunkra Európa, és ezt hoztuk mi magunk is Európába.
This is what we have seen in Europe, what has been brought to us by Europe, and what we have brought to Europe.
HungarianTúl sok halat importálunk az Európai Unióba, amit éppenséggel mi magunk is előállíthatnánk.
There are far too many fish being imported into the European Union which we could actually be producing ourselves.
HungarianHa nem lépünk mi magunk is akcióba, nagyon nehéz lesz kikényszeríteni a változást a többi országban.
Unless we take action ourselves, it is going to be very difficult for us to force change on other countries.
HungarianMi magunk is éppen most kezdjük megnézni ezeket az adatokat.
We're just starting to look at this data ourselves.
HungarianMi magunk is láttuk, és kutatások is tanúskodnak róla.
We have seen it for ourselves, and the research is there.
HungarianEurópa gyáva hozzáállása részben abból ered, hogy mi magunk is kezdjük elveszíteni a régi értékeinket itt.
Europe's fainthearted attitude is partly due to the fact that we ourselves are losing our old values here.
Hungarian- És a rejtvény megoldásával mi magunk is istenné válhatunk.
And by solving it to become like gods ourselves.

Más szótárak

Hungarian
  • mi magunk is

Még ennél is több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.