magyar-angol fordítás erre a szóra: mi módon

HU

"mi módon" angol fordítás

Példamondatok a(z) "mi módon".

Hasonló fordítások a(z) "mi módon" szóra angolul

mi névmás
English
-módon melléknév
English
módon
English

Példamondatok a(z) "mi módon" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianSegíteni fogunk orosz barátainknak, de hogy mi módon, azt még nem világos számomra.
We're ramping up to help them out, but I'm not sure how it's going to play out.
HungarianÜZENET: DERÍTSE KI ÉS JELENTSE, MI MÓDON LEHETNE FIZIKAILAG MEGKÖZELÍTENI A PÁPÁT.
MESSAGE FOLLOWS: ASCERTAIN AND REPORT MEANS OF GETTING PHYSICALLY CLOSE TO THE POPE.
HungarianMi módon halljuk hát őket, ki-ki közülünk a saját nyelvén, a melyben születtünk?
And how are we hearing them, each one of us, in our own native languages?
HungarianDERÍTSE KI ÉS JELENTSE, MI MÓDON LEHETNE FIZIKAILAG MEGKÖZELÍTENI A PÁPÁT.
Ascertain and report means of getting physically close to the pope, he read again.
HungarianElveszteni egy srácot, s hozzá ilyen úton-módon... mi lehet ennél rosszabb?
So the Bangor West and Lewiston teams are not dismissed when they come to the field.
HungarianHa bármi történne velem, tudni fogjátok, mi módon folytassátok a harcot.
If anything should happen to me, you will know best how to continue the battle.
HungarianA te kutatásod a mi kutatásunk is, olyan módon, amit sohasem képzeltünk volna.
Your search is our search in a way we never imagined We'll back you up.
HungarianMi lenne, ha valamilyen módon én is a földhöz köthetném magamat, mint ez a dolog?
What if somehow I could stay earthbound as this thing has done?
HungarianA mi testünk -- különös módon -- szőrtelen lett; bizonyos okokból kifolyólag viszont az övék nem.
We became bald-bodied, oddly enough; for one reason or another, they didn’t.
HungarianEmlítettem, hogy mi, a Bizottság, természetes módon foglalkozunk a menekültek megsegítésével.
I have mentioned that we, the Commission, have naturally been working to assist refugees.
Hungarian- De hogy mikor, azt nem mondtad meg, és azt sem, hogy mi módon.
'But you did not name the hour, nor foretell the manner of your coming.
HungarianA lány nyugton feküdt, szerelmesen, s ki tudja, mi módon, hibátlan volt köztük a kapcsolat.
She lay, quiet and loving, and whatever it was that they possessed was in complete communication.
HungarianÖrök jelenben él, olyan módon, amit mi el sem tudunk képzelni.
`She lives entirely in the present, in a way we simply cannot imagine.
HungarianHogy kitől és mi módon került ide, azt nem kell, ismétlem, nem kell tudnia.
How we got it, you do not, repeat, not need to know.
HungarianLestat azonban olyasvalamit tett ezután, ami megmutatta nekem, mi módon lássak hozzá az ismeretek elsajátításához.
But then Lestat did something which was to show me a way to go about my learning.
HungarianAz éjszaka koromsötét volt, el sem tudom tehát képzelni, mi módon remélhette, hogy megpillanthat bárkit is.
The night was very dark, so that I can hardly imagine how he could have hoped to see anyone.
HungarianHiszen mi módon szolgálhatná egy pap halála a szovjet államot?
How did the murder of a priest serve the Soviet State?
HungarianÉn most arról fogok beszélni, hogy mi módon hasznosak a számunkra, amikor gondolkodunk, tanulunk és fejlődni akarunk.
I'm going to talk about how they're useful when we reflect, learn, remember and want to improve.
HungarianFogalmunk sincs, merre található, hogy ez a vidék is odatartozik-e már, meg hogy mi módon közelíthető meg, nem tudunk semmit.
But we don't know where it is, or whether this is part of it, or how to get there, or what.
HungarianNem tudjuk, mi más módon élhetnénk szólt Avicus.
We don't know how to live as anything else, said Avicus.

Más szótárak

Hungarian
  • mi módon

Találd meg még több szó fordítását a angol-magyar szótárban.