magyar-angol fordítás erre a szóra: mi mást

HU

"mi mást" angol fordítás

Példamondatok a(z) "mi mást".

Hasonló fordítások a(z) "mi mást" szóra angolul

mi névmás
English
mást
English

Példamondatok a(z) "mi mást" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianUramfia, hát ugyan mi mást keresnének, mint egy barlangot, benne egy alvó lányt?
And what should they turn out to be looking for but a cave, with a girl asleep?
HungarianDavid tudta, hogy folyékonyan hazudik, de mi mást mondhatott volna az anyjának?
David knew he was lying extravagantly, but what else could he tell his mother?
HungarianMi mást üzenhetne az a közszemlére tett ágy, mint hogy ez a nő egyedül alszik?
Why this display if not to tell everyone that in that bed, this woman slept alone?
HungarianTudjuk, milyen hajókat lehet gyártani, és hogy a hajókon kívül mi mást lehet gyártani.
We know what ships can be built, and what else besides vessels can be produced.
HungarianStuart elszörnyedt, de mi mást tehetett Marklin, mint hogy fejest ugrott a sötétségbe?
This horrified Stuart, but what else could Marklin do, other than take the plunge?
HungarianMi mást tehetett volna Frodó, mint hogy engedjen a kérésnek, vagyis hogy a parancsnak.
There was nothing for Frodo to do but to fall in with this request, or order.
HungarianMert mi mást is tehetne, hogy hű maradjon, amennyire lehet, mindkét félhez?
What else could he do? to keep faith, as near as might be, with both sides.
HungarianÚjrakezdték a licitet, s mi mást tehetett, megint bemondta a három pikket.
They had the bidding all over again and she was left to play three spades.
HungarianSamnek fogalma sem volt, mi mást tehetne, így kezébe vette a Lady törékeny ujjait.
Not knowing what else to do, Sam took her delicate fingers in his own.
Hungarian- És néha azt kérdem magamtól, hogy mi mást tehetnék - kell ennél több az élethez?
Yet sometimes I wonder what else I should dowhat more life should be.
HungarianEgyszerűen nem tudtuk elhinni, hogy ide kellett visszavonulnunk, de mi mást tehettünk?
Such a retreat was, for us, quite incredible, but what else could we do?
Hungarian- Hát akkor mi mást tehetünk, mint hogy legyilkoljuk a bűnös párt?
Morgaine shrugged and said, What can we do, short of murdering the guilty pair?
HungarianMi mást tettem, mint vagdalkoztam, mert azt hittem... azt hittem, hogy Rowant szereted.
And what have I done but strike out at you because I thought you thought you loved Rowan.
Hungarian- Mi mást mondhatott volna egy huszonhárom éves, másodosztályú szonáraltiszt?
What else could a twenty-three-year-old sonarman second-class say?
HungarianÍgy az ifjúság félreáll, mert nem tehet mást, mi meg nekik esünk.
And so youth stands aside because it has no other choice, and we set to work.
HungarianDundy nem hitte, hogy lelőtted Milest, de mi mást tehetett volna?
Dundy didn't think you shot Miles, but what else could he do except run the lead down?
HungarianMi mást tehetne, mint hogy csiga módjára elmászik odáig, és azután csak hever a küszöb előtt?
What could he do besides crawl across to it, snail-like, and lie there?
HungarianMégis, mi mást tenne? kérdezte Yarber, aki eközben friss bírósági ítéleteket olvasott.
What do you expect him to be doing? asked Yarber, who was actually reading recent court decisions.
HungarianItt persze nem sokat ért a testi erő, de mi mást tehettem volna?
Of course this physical strength could accomplish little here, but what more could I do?
HungarianTudom, hogyan kell harcolva előrenyomulni, és hogyan kell harcolva visszavonulni, de mi mást még?
I know how to fight forwards and how to fight backwards and what else?

Más szótárak

Hungarian
  • mi mást

Még több a angol-magyar szótárban.