HU

metsző {melléknév}

volume_up
1. általános
A rubinkőbe egymást metsző kardot és keresztet véstek.
On the top of the ruby, an insignia showed an intersecting sword and cross.
A kőbe egymást metsző kardot és keresztet véstek.
A ruby with the insignia of an intersecting sword and cross.
An intersecting cross and sword.
metsző (és: éles)
Ez a hideg, metsző, gunyoros hang senki másé nem lehetett..
That cold, incisive, ironical voice could belong to but one man in all the world.
Az éles, metsző kérdés Mrs. Lorrimertől érkezett.
A sharp incisive Murdered? from Mrs. Lorrimer.
Öt treff kontrával mondta jeges, metsző hangján Mrs. Lorrimer.
Lorrimer was saying in her cool, incisive voice.
Kinn a tavon az óriás alka metsző kiáltása fúródott az esti homályba.
On the lake, the loon lifted its piercing cry into the evening gloom.
Felemelte a kezét, és hátrahúzta a csuklyát, felfedve metsző tekintetű, fekete szemét és dús, hófehér haját.
He reached up and pushed back his hood to reveal his piercing black eyes and his thick mane of snowy white hair.
Amikor végeztek, Tony jól megnézett, szemöldökét összevonta, vizenyős szeme a régi metsző tekintet paródiáját lövellte.
When that was finally accomplished, Tony had looked at me closely with his brows knit together, his bleary eyes projecting a parody of his old piercing glare.
Metsző hideg volt, és már a hóban is ropogós jégszemcsék csikorogtak a talpam alatt.
It was bitterly cold and already the snow had a crisp crust of ice that crunched beneath my feet.
His words were crisp and precise.
Első feltevése az volt, hogy a madár nálam van szólt Spade metsző hangon, miközben gondosan zsebre tette a két százast, és az asztalra ejtette a tárcát.
Your first guess was that I had the bird, Spade said in a crisp voice when he had put the two hundred dollars into his pocket and had dropped the wallet on the desk again.
metsző (és: éles, vágó)
Olyan magasan jártak, hogy a levegő már elég ritka volt, a szél pedig metsző, hideg.
The air was thin so high above ground level, and the gusting breezes were cold and cutting.
Vangerdahast metsző pillantást vetett Elminsterre.
Vangerdahast glared at him with a look as sharp as a drawn sword.
A vágy Olyan metsző és veszedelmes volt, hogy majdnem sírtam.
And the sharp, dangerous quality of this lust made me want to weep.
Whitehead metsző pillantást vetett Martyra.
The look Whitehead gave Marty was scalpel-sharp.
cried the Mouse, in a shrill, passionate voice.
A rendőrsíp metsző hangja hasított a ködbe.
The shrill notes of a police whistle penetrated the mist.
Metsző, visító hahotába csapott át a nevetése.
She went off into a shrill peal of laughter.
A hangja metsző volt, már-már gyűlölködő, mintha a tanút köpönyegforgatónak, sőt hitvány árulónak tekintené.
His tone was strident, almost mean, as if he viewed the witness as a traitor to the cause, a turncoat.
Éles, metsző hangon szónokolt követőinek, de a fogak hiánya miatt nehezen lehetett megérteni a beszédet.
His voice was strident as he harangued his followers, but his words were difficult to understand because of his lack of teeth.
John Torrance, irodalmár, neves gondolkodó, aki hetvenéves korában Pulitzer-díjat kap metsző stílusban megírt memoárjáért: Életem a huszadik században.
John Torrance, man of letters, esteemed thinker, winner of the Pulitzer Prize at seventy for his trenchant book of memoirs, My Life in the Twentieth Century.
2. átvitt értelemben
A metsző szél most nem érhetett el Szerén Pedakig.
The bitter wind could not reach Seren Pedac now.
Balra, a távolban, a Washington-emlékmű nyúlt a magasba a metsző szélben.
In the distance to the left, the Washington Monument reached upward in the bitter wind.
Papírdoboza és elnyűtt pokróca némi menedéket nyújtott a metsző hideg és a jeges eső ellen.
His cardboard box and ragged quilt provided little shelter from the bitter cold and the tiny pellets of frozen rain.
3. "gúny"

Példamondatok a(z) "metsző" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianMagadon metsző pillantást vetett rá, de a következő pillanatban elmosolyodott.
Magadon looked up sharply, but his hard look quickly gave way to a smile.
HungarianMetsző süvítés hallatszott, és erre mindenki félrehúzódott a szörny útjából.
Harsh whistlings shrieked through the air warning all to give passage to the monster.
HungarianA metsző hang ostorcsapásként éri a törvényszolgát, és felrázza a bódulatból.
The bailiff, alerted by the whiplash in that tone, snaps out of his daze.
HungarianA szeme körüli fekete karikák összeszűkültek, a férfi metsző pillantással DeVasherre meredt.
The ripples of black around his eyes narrowed and focused intently on DeVasher.
HungarianBalra, a távolban, a Washington-emlékmű nyúlt a magasba a metsző szélben.
In the distance to the left, the Washington Monument reached upward in the bitter wind.
HungarianOlyan magasan jártak, hogy a levegő már elég ritka volt, a szél pedig metsző, hideg.
The air was thin so high above ground level, and the gusting breezes were cold and cutting.
Hungarianordította olyan metsző hangon, mint egy ásó éle.
Gimme your license! he barked in a voice as hard as the blade of a shovel.
Hungariansziszegtem metsző gúnnyal, megtörve révült összpontosításomat.
Thank you, Father, I whispered bitingly, right from the middle of
HungarianA mezőgazdaság és a kereskedelem valójában két egymást metsző szakpolitikai menetrend.
Agriculture and trade are, in fact, two intersecting policy agendas.
Hungarian- kiáltotta húga, kezét ökölbe szorítva, metsző pillantással.
Gregor! shouted his sister, glowering at him and shaking her fist.
HungarianEszébe jutott a metsző tengeri szél, a szemébe villogó fények.
The searing wind of the sea came back to him, the lights flashing in his face.
HungarianMetsző hideg volt, és már a hóban is ropogós jégszemcsék csikorogtak a talpam alatt.
It was bitterly cold and already the snow had a crisp crust of ice that crunched beneath my feet.
HungarianEz a hideg, metsző, gunyoros hang senki másé nem lehetett..
That cold, incisive, ironical voice could belong to but one man in all the world.
HungarianHosszas gondolkodás után monoton, mégis metsző hangon szólalt meg.
Chen accepted these words in silence, then spoke in a chilling monotone.
HungarianKinn a tavon az óriás alka metsző kiáltása fúródott az esti homályba.
On the lake, the loon lifted its piercing cry into the evening gloom.
Hungarian- Jól van, jól van - hallatszott egy metsző, de ismerős hang.
All right, all right, hissed another, vaguely familiar and much sharper man's voice.
HungarianMetsző szél süvített végig a kanyonon, majd panaszos nyögést hallattak Jabba palotájának tornyai.
A harsh wind whistled down the canyon, moaning through the minarets of Jabba's palace.
Hungarian- visított az Egér éles, metsző hangon.
`Not like cats!' cried the Mouse, in a shrill, passionate voice.
HungarianÖt treff kontrával mondta jeges, metsző hangján Mrs. Lorrimer.
Double five clubs, Mrs. Lorrimer was saying in her cool, incisive voice.
HungarianMetsző volt, veszett volt, de könyörtelenül értelmesen beszélt.
It was cold and it was insane but it had its own merciless rationality.