magyar-angol fordítás erre a szóra: megragadva

HU

"megragadva" angol fordítás

Példamondatok a(z) "megragadva".

Példamondatok a(z) "megragadva" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianRamszesz végül felé fordult, és megragadva a kezét, közelebb húzta magához.
Finally he turned to her, and put out his hand for her and drew her close.
HungarianGyomra újra megkordult - és gondolkodás nélkül megragadva néhányat teletömte velük a száját.
His stomach growled again-and without thought he snatched a few and thrust them to his mouth.
HungarianEz az az eszköz, amely az uniót a lényegénél megragadva tartja össze.
It is the instrument which holds the EU together at its heart.
HungarianA lány engedelmeskedett, ő pedig a csípőjét megragadva feljebb emelte, Cameron Stevens lenyúló keze felé.
As she did, he grabbed her hips and boosted her toward Cameron Stevens's reaching hands.
HungarianMegragadva a kalapácsot és a vésőt, végigrohantam az alagúton.
Clutching the hammer and the chisel, I raced into the tunnel.
HungarianApád ifjú munkatársam volt mondta latinul, megragadva karjaimat.
Your Father was my young colleague, he said to me in Latin.
HungarianAztán, mindkét kereket megragadva, ismét elindította a széket.
He grasped both wheels and got the chair moving again.
HungarianJulie Stratford hirtelen felállt, megragadva kis táskáját, és lehajtott fejjel sietősen elindult.
Suddenly Julie Stratford rose, clutching a small bag in her hand, and walked swiftly away with her head bowed.
HungarianHirtelen a férfira rontott, megragadva a torkát.
She rushed at him, grabbing him by the throat.
HungarianJilly éppen akkor ért oda, amikor a férfi felé fordult, így azzal a lendülettel neki is ugrott, megragadva a kezében levő fegyvert.
As he turned his head toward Jilly, she slammed into him, rocking him sideways, grabbing the rifle.
HungarianValamiért mindenáron meg akarta őrizni magában a modern metropolis képét, hogy azt megragadva eltávolodjon az őt mardosó fájdalomtól.
She wanted somehow to cling to this vision of the modern city; to move towards it mentally out of her anguish.
Hungarianmondta Elai, megragadva a karját.
HungarianLehetőség szerint elkerülve a hasadékot, Tesla odalépett hozzá, majd megragadva szakadozott ingét, az ajtó felé rántotta.
Avoiding sight of the schism as best she could she went to him and took hold of his tattered shirt, hauling him towards the front door.
HungarianVégül nekirontott a lánynak, megragadva a torkát, és a térdére kényszerítve, ahogy Henryvel is tette alig néhány órával ezelőtt.
Then she lunged at the woman, grabbing her by the throat and forcing her down on her knees as she had done to Henry only hours before.
HungarianTess a szőnyeg végét megragadva kivonszolta a pehelysúlyú öregembert a folyosóra, ahol Priscilla állt a falnak dőlve.
Grabbing its end, she tugged both it and the limp weight of Professor Harding across the floor into the hallway, joining Priscilla, who sagged against a wall.
HungarianMert miután leütötte, az autóstopos kirángatta a kocsiból, és feltehetőleg a hóna alatt megragadva odavonszolta az árokhoz.
Because after clipping him that first one, the hitchhiker had pulled him out of the cab and dragged him into the ditch, probably hauling him by the armpits.
HungarianSzeretném ezt az alkalmat megragadva köszönetemet kifejezni a sok száz vitáért, a számtalan e-mailért és ötletért, amelyet kaptam.
I would like to take this opportunity to express my thanks for the hundreds of discussions, as well as the countless e-mails and ideas that I receive.
HungarianA pisztolyt a csípőjén lógó táskába gyömöszölte, majd a rúd egyik végét megragadva a kert vége felé fordította, felemelte, és a fal felé futott vele.
With equal speed, she gripped one end of the pole, shifted the other end toward the back of the yard, lifted the pole, and raced toward the wall.
Hungarian. - (NL) Elnök úr, szeretném az alkalmat megragadva ismertetni a "Kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok a Nyugat-Balkánnal” című jelentésemet.
rapporteur. - (NL) Mr President, I should like to take this opportunity to present my report on trade and economic relations with the western Balkans.
HungarianTeljes egyértelműséggel és minden alkalmat megragadva hangsúlyoznunk kell, hogy a terrorizmust a szabadság, az emberi jogok és a demokrácia elleni közvetlen támadásnak tekintjük.
We must reiterate time and again in no uncertain terms that terrorism is a direct attack on freedom, human rights and democracy.

Más szótárak

Hungarian
  • megragadva

Még ennél is több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.