magyar-angol fordítás erre a szóra: megragadtam

HU

"megragadtam" angol fordítás

Példamondatok a(z) "megragadtam".

Példamondatok a(z) "megragadtam" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianÖkölbe zártam a jobbomat, és a bal kezemmel erősen megragadtam a jobb karomat.
I made of my right hand a fist, and held my right arm firmly with my left hand.
Hungarianmennydörögtem újra, azzal megragadtam aléltában, és földhöz teremtettem.
I roared again and I caught him in his swoon and hurled him backwards to the floor.
HungarianHuddie szabad keze felém nyúlt és én megragadtam, mint a fuldokló a szalmaszálat.
Huddie's free hand was held out to me, and I seized it like a drowning man.
HungarianLementem e víz széléhez, és megragadtam a csónak orrát, amint partot ért.
I went down to the water's edge and grasped the bow of the dinghy as it beached.
HungarianMegragadtam a kezét, és addig csavartam, amíg el nem dobta a cigarettát.
I reached for her hand, grabbed it and twisted it until she dropped the cigarette.
HungarianA legközelebbi kígyó egy méterre volt, amikor megragadtam az ajtó rozsdás gombját.
The nearest snake was three feet away when I gripped the rusty doorknob.
HungarianA sötétben kitapintottam és megragadtam valamit, ami meleg volt és lüktetett.
And then I remember feeling in the dark and catching hold of something warm and pulsing.
HungarianMegragadtam egy másik ágat, és araszolgatva kikapaszkodtam a nyíláson.
I grabbed another branch and pulled myself hand over hand through the opening.
HungarianMegragadtam a karját, megrántottam, először egy, majd még egy lépést botladoztam hátrafelé.
I grabbed him under the arms, yanked, stumbled backward first one step and then two.
HungarianEzek a gondolatok annyira felzaklattak, hogy megragadtam Louis kezét.
These thoughts so disturbed me that I reached out and clasped Louis's hand.
Hungarian- Csak egy rög, amit megragadtam, miközben eltávolítottam egy felesleges adattüskét.
Just a drab I snagged while a data-spike was being whisked away.
HungarianMegragadtam a patyolatot, bár attól féltem, kárt teszek a képben vagy
I grasped the cloth, terrified that I might damage or smear the image.
HungarianMegragadtam egy másik cigarettát, és belebandzsítottam a szopókájába.
I grabbed another of the cigarettes and squinted inside the mouthpiece.
HungarianMegragadtam, kettőt csöngettem, és kiadtam a parancsot: a bal oldali motorral teljes gőzzel hátra!
Then I had grasped it, rung it twice and set it to full astern on the port engine.
HungarianFelpattantam a padlóról, megragadtam a szövetet, földhöz csaptam, és átkokat szórtam a szellemre:
I shot up from the floor, snatched the fabric and cast it down and cursed the thing.
HungarianMegragadtam a puskatus markolatát, és az emberem háta felé döftem.
I gripped my rifle by the small of the butt and lunged at the mans back.
HungarianMegragadtam az állát a jobb kezemmel, és magam felé fordítottam az arcát.
I caught her chin in my right hand and turned her face up to me.
HungarianMegragadtam Bill kétsoros zakója jól vattázott vállát, és megráztam büdöskét.
I didn't have the slightest idea what Kaposi's sarcoma was, either, and decided I didn't want to ask.
HungarianSietve talpra ugrottam, és megragadtam az első kezem ügyébe eső gyapotfejet.
Yes sir, I said, jumping to my feet, keeping low, thrusting my hands at the nearest bolls of cotton.
HungarianMegragadtam Mona kezét, aki lehajolt, hogy szájon csókoljon.
I don't want to board this plane as a prisoner, said Lorkyn very politely.

Más szótárak

Hungarian
  • megragadtam

Még ennél is több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.