magyar-angol fordítás erre a szóra: megragadta

HU

"megragadta" angol fordítás

Példamondatok a(z) "megragadta".

Példamondatok a(z) "megragadta" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianCollinson nagy, barna kezeivel megragadta a váltamat és el akart tolni útjából.
He took my shoulders in his big brown hands and began pushing me out of the way.
HungarianMegtisztelik a házamat, Sir Sparhawk mondta, és megragadta a vállas lovag kezét.
'Our house is honoured, Sir Sparhawk,' he said, clasping the big knight's hand.
HungarianRokan felüvöltött a fájdalomtól, és minden erejével megragadta a szék karfáját.
Rokan cried out with pain and grabbed the arms of his chair with all his might.
HungarianSulamar tábornok megragadta az alkalmat, hogy haragjának ő is kifejezést adjon.
He became even more overbearing, swelling his chest so that the medals jangled.
HungarianFigyelmemet rögtön megragadta a lány rendkívüli, jellegzetesen skandináv szépsége.
My attention was caught at once by the girls extraordinary Scandinavian fairness.
HungarianMielőtt Hood megfékezhette volna, megragadta és megrántotta a szörny köpenyét.
Before Hood could stop him, he grabbed hold of the creature's coat and pulled.
HungarianRhuland úgy nyújtotta a kezét, mintha már ismerné a lány érintését, s ő megragadta.
Rhulads hand reached out with a gesture of smug familiarity and she clasped it.
HungarianBecsukódott a liftajtó, a férfi váratlanul megragadta Markot és belökte a sarokba.
The door closed, and suddenly the man grabbed Mark and pinned him in a corner.
HungarianCale kitért előle, majd Riven és Jak hátába került, és megragadta a köpenyüket.
Cale dodged out of reach, got behind Riven and Jak, and grabbed both by the cloaks.
HungarianClark ügyet sem vetett rá, megragadta a kapálódzó nő kezét és a csónakba rántotta.
Clark ignored it, grabbing the woman's splashing hands and pulling her aboard.
HungarianSaul megragadta az asszony karját, magával húzta, és rohant a felesége után.
Saul grabbed the woman's arm, tugging her with him, and charged out after Erika.
HungarianÉs apám most megragadta a hatalmas reteszt, amely harminc éve elzárta azt a kaput.
Now Father took hold of the mighty bolt which had held them shut for thirty years.
HungarianÍgy azután nem is emlékszik semmi másra, ami különösen megragadta a figyelmét?
So that you cannot mention anything else that particularly struck your notice.
HungarianAztán eltűnt, értelmem pedig megragadta a képzeletem teremtette szalmaszálat.
Then he was gone and my mind grasped at the straw my imagination had produced.
HungarianGlover megrázta a fejét, ellépett Gordon mellett, és megragadta Neville vállát.
Glover shook his head as he stepped past Gordon and grabbed Neville by the shoulder.
HungarianIsmét megragadta, és úgy megrántotta a fogantyút, hogy majdnem elszakadt a drót.
He seized the handle again and gave it a wrench that almost broke the wire.
HungarianBurrk felállt, megragadta az egyik lándzsáját, majd áthajította a helyiségen.
Burrk stood up, grasped one of his new spears, and tossed it across the room.
HungarianMolly Grue ijedtében megragadta Schmendrick karját, de a varázsló folytatta.
Molly Grue, heartsick, caught at Schmendrick's arm, but the magician spoke on.
HungarianA lift megállt a második emeleten, és Fred megragadta a kiskocsi fogantyúját.
The elevator stopped on the second floor, and Fred grabbed the handles on his cart.
HungarianA ragyogás vakítóvá erősödött körülötte, és valami megragadta Nunció-érintette karját.
The glare grew blinding around him, and something took hold of his Nunciate arm.

Más szótárak

Hungarian
  • megragadta

Még több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.