magyar-angol fordítás erre a szóra: megragadott

HU

"megragadott" angol fordítás

Példamondatok a(z) "megragadott".

Példamondatok a(z) "megragadott" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianNekem esett, megragadott és átdobott a szék mögé, mintha csak egy rongycsomó lennék.
He threw me over the wingback chair, as if I were but a knotted mass of rags.
HungarianCorbell megragadott egy párnázott kart és azt kívánta, bárcsak be merné hunyni a szemét.
Corbell gripped a padded bar on the dashboard and wished he dared close his eyes.
Hungarian- Megragadott minden elképzelhető eshetőséget, hogy elterelje a figyelmünket.
Before, he was grasping for any way he could imagine to distract us.
HungarianValami, amit Payne mondott, megragadott; a komor hang, ahogyan mondta.
Something Payne had said caught up to me—the somber way he'd said it.
HungarianVáratlanul felbukkant mellettem, és megragadott, a földre taszítva Gabrielle-t.
He grabbed hold of me suddenly, materializing at my side, and Gabrielle was thrown to the floor.
HungarianMinden alkalmat megragadott, hogy ő is adjon egyet a melónak az emberei mellett.
He took every opportunity to pitch in on the job with his men.
HungarianAztán megragadott egy törülközőt, és dörzsölni kezdte a haja nedves végét.
Then she grabbed up a towel and rubbed the damp edges of her hair.
Hungarianvigasztalt Benjamin, és két kézzel megragadott egy hatalmas, lapos jégtáblát.
Don't cry, Dybbuk, declared Benjamin, grabbing a giant thin slab of ice with both hands.
Hungarian- Valami nagyon megragadott abban, amit az előbb mondott, Monsieur Poirot.
You said that there was evil done everywhere under the sun.
HungarianEl visszalendült az előző helvére és szorosan megragadott egy ágat.
El went back to his former branch-a better perch-and held tight.
HungarianA köpcös kereskedelmi utazó ledobta a jegyzetfüzetét és megragadott valamit a kabátja zsebében.
The stout commercial traveller dropped his notebook and tugged at something in his coat pocket.
HungarianBuster az asztal mögé nyúlt, és megragadott egy sörösdobozt, az utolsót egy tizenkettes csomagból.
Buster groped beneath his desk and grabbed the last can of beer in a hollow-sounding twelve-pack.
HungarianMegragadott egy köteg bankjegyet, keze rettenetesen remegett.
He attacked the stacks of bills, his hands shaking violently.
HungarianWillie felpattant a padlóról, megragadott egy félig teli üveg Kanschlagert, és tartalmát leöntötte a torkán.
Willie bounced up from the floor, grabbed a half-full bottle of Kanschlager, and downed it.
HungarianAnnak ellenére, hogy nem értettem, mit mond, sokkal jobban megragadott a prédikációja, mint Akers testvéré.
Though I had not a clue as to what he was saying, he was still more captivating than Brother Akers.
HungarianÁm ő megragadott hosszú, fehér ujjaival, amelyek ugyanolyan erősek és hidegek voltak, mint előző éjszaka.
But he caught me in long white fingers that were as powerful and as cold as they had been the night before.
HungarianAmi leginkább megragadott minket, nem az, hogy egyáltalán fényt csináltak, hanem hogy mikor csináltak fényt.
What was actually interesting to us was not that the bacteria made light, but when the bacteria made light.
HungarianAmikor ő maradt az utolsó élő egy ellenséges környezetben, minden rohadt eszközt megragadott, ami a keze ügyébe került.
As the last of his kind in a hostile environment, he grabbed every damned tool he could lay his hands on.'
HungarianMegragadott egy konyharuhát, azzal csapkodta őket, és vagy még a levegőben végzett velük, vagy amikor a földre kerültek.
Shed take a cloth and whip at them, catching them in midflight and killing them when they hit the ground.
HungarianTátott szájjal meredt a tumultusra, majd megragadott egy tőrt, és célba vette vele a jelző gongot.
He stared open-mouthed at the tumult, then snatched and hurled a dagger from his belt-straight back out the door at the alarm gong.

Más szótárak

Hungarian
  • megragadott

Ezenkívül a bab.la kínálta között megtalálod a angol-magyar szótárt még több fordításért.