magyar-angol fordítás erre a szóra: megragadni az alkalmat

HU

"megragadni az alkalmat" angol fordítás

Példamondatok a(z) "megragadni az alkalmat".

Hasonló fordítások a(z) "megragadni az alkalmat" szóra angolul

az kötőszó
English
az prepozíció
English
az névmás
English

Példamondatok a(z) "megragadni az alkalmat" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianSzeretném megragadni az alkalmat arra is, hogy megemlítsem a bevezetés időpontját.
I would also like to take this opportunity to mention the introduction date.
HungarianSzeretném megragadni az alkalmat, hogy görög barátainknak három üzenetet küldjek.
I would like to take this opportunity to send out three messages to our Greek friends.
HungarianSzeretnénk megragadni az alkalmat, hogy hangsúlyozzuk Törökország stratégiai fontosságát.
We would like to take this opportunity to stress the strategic importance of Turkey.
HungarianSzeretném megragadni az alkalmat, hogy őszinte köszönetet mondjak ezekért.
I take this opportunity to thank you all sincerely for this experience.
HungarianCsak szerettem volna megragadni az alkalmat, hogy kifejezzem őszinte hálámat.
I just wanted to take the opportunity to express my warm gratitude.
HungarianSzeretném azonban megragadni az alkalmat arra, hogy két kérést fogalmazzak meg.
However, I want to take this opportunity to make two requests.
HungarianValamint szeretném megragadni az alkalmat, hogy néhány megjegyzést tegyek.
I should also like to take this opportunity to make a few comments.
HungarianSzeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondhassak Moreira úrnak, az elnöknek.
I would like to take this opportunity to thank Mr Moreira, the Chair.
HungarianSzeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak Tajani biztosnak remek munkájához.
I would like to take the opportunity to congratulate Commissioner Tajani on his very good work.
HungarianSzeretném megragadni az alkalmat, hogy néhány kiegészítést tegyek.
I would like to take this opportunity to make a few additional points.
HungarianSzeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az előadónak, Pieper úrnak a munkájáért.
I would like to take this opportunity to thank the rapporteur, Mr Pieper, for his work.
HungarianSzeretném megragadni az alkalmat, hogy kifejtsem, miért szavaztam a Zöldek és módosításuk ellen.
Let me take the opportunity to explain why I voted against the Greens and their amendment.
HungarianSzeretném megragadni az alkalmat, hogy e felszólítást megismételjem.
I would like to take this opportunity to reiterate this demand.
HungarianÉs szeretném megragadni az alkalmat... hogy bemutassam magam neked.
And I would like the opportunity... to introduce myself to you.
HungarianSzeretném megragadni az alkalmat, és kifejezni őszinte részvétemet az áldozatok családjának.
I would like to take this opportunity to express my deepest sympathy to the families of the victims.
HungarianSzeretném megragadni az alkalmat, hogy válaszoljak néhány itt felvetett kérdésre és megjegyzésre.
I would like to take this opportunity to respond to some of the questions or issues raised here.
HungarianSzeretném megragadni az alkalmat, hogy nekik is köszönetet mondjak.
I would also like to take this opportunity to thank them.
HungarianSzeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak annak az öt tagállamnak, amely már megtette ezt.
May I take this opportunity to congratulate those five Member States which have already done this.
HungarianSzeretném megragadni az alkalmat, hogy még valamit elmondjak.
I would like to take this opportunity to just say one thing.
HungarianSzeretném megragadni az alkalmat arra is, hogy köszönetet mondjak azoknak a barátoknak, akiket sosem láttam.
I would also like to take this opportunity to thank all those friends whom I have never seen.

Más szótárak

Hungarian
  • megragadni az alkalmat

Találd meg még több szó fordítását a angol-magyar szótárban.