magyar-angol fordítás erre a szóra: megragadjuk

HU

"megragadjuk" angol fordítás

Példamondatok a(z) "megragadjuk".

Példamondatok a(z) "megragadjuk" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianFontos ugyanakkor, hogy megragadjuk ezt a lehetőséget a teljesebb körű tájékozódásra.
At the same time, it is important that we take this opportunity to inform ourselves more fully.
HungarianLátunk egy lehetőséget, és elhatározzuk, hogy megragadjuk.
You see an opportunity and you decide what you're going to do to try to seize that.
HungarianLehetőség van rá, hogy a kaotikus rendszereket a megfelelő pillanatban megragadjuk, és visszabillentsük a jónak ítélt ösvényre.
Chaotic systems could be caught at just the right instant, tilted ever so slightly in a preferred way.
HungarianItt az idő, hogy megragadjuk a napot!
Now is the time for all good men to seize the day!
HungarianReményeim szerint megragadjuk e lehetőséget egy olyan tervhez, amit a főbb gazdasági és környezeti csoportok is támogatnak.
I hope that we will use that opportunity for a plan that is supported by major economic and environmental groups.
HungarianEz a washingtoni látogatásunk közvetlen eredménye volt és szerintem azt bizonyítja, hogy most már megragadjuk a politikai vetületet.
That resulted directly from our visit to Washington and it shows, I think, that we are now grasping the political dimension.
HungarianAz EU-Afrika csúcstalálkozó lehetőséget kínál hatékony közös megoldások előterjesztésére, rajtunk áll, hogy megragadjuk-e ezt az alkalmat.
The EU-Africa summit is the occasion for proposing effective joint solutions, and it is up to us to grasp this opportunity.
HungarianRendkívül örülök ezért annak, hogy megragadjuk ezt a kezdeményezést, mivel ez a legfontosabb lépés, amelyet az Európai Unió megtehet.
For this reason, I am very pleased that we are taking this initiative, because it is the most important move that the European Union can make.
HungarianÍgy a két változhatatlan dologban, amelyben Isten nem téveszthet meg, erős támaszt kaptunk, mi, akik arra törekszünk, hogy az előttünk levő reményt megragadjuk.
That by two immutable things in which it is impossible for God to lie, we may have the strongest comfort, we who have fled for refuge to hold fast the hope set before us.
HungarianAz Európai Külügyi Szolgálat elindítását követően megragadjuk-e ezt a lehetőséget annak mérlegelésére, hogy az uniós emberi jogi politikának megvan-e a kívánt hatása?
Following the launch of the European External Action Service, will we take this opportunity to consider whether EU human rights policy is having the desired effect?

Más szótárak

Hungarian
  • megragadjuk

A angol-magyar szótárban még több fordítást találhatsz.