magyar-angol fordítás erre a szóra: megragadják

HU

"megragadják" angol fordítás

HU megragadják
volume_up
{ige}

megragadják
volume_up
to be snagged {i.} [közny.]

Példamondatok a(z) "megragadják" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Hungarian- És a gólem karjai ijesztő sebességgel csaptak előre, hogy megragadják a torkát.
And the arms of the golem came up with frightening speed to grasp his throat.
HungarianKitárták hosszú karmaikat, hogy megragadják Simbult és különös terhét.
Their talons stretched out to snatch the Simbul and the man in her arms.
HungarianEzért erős, okos és határozott fiatal nőkre van szükségünk, akik kiállnak és megragadják a gyeplőt.
And we need strong, smart, confident young women to stand up and take the reins.
HungarianJöttek az orkok üvöltve, karjukat kinyújtva, hogy megragadják.
Up came the Orcs, yelling, with their long arms stretched out to seize him.
HungarianKét csúcsnemű érkezett Yomonul mögé, kinyújtott karral, hogy megragadják.
Two apices came up behind Yomonul, arms out to grasp him.
HungarianÉs ugyanabban a pillanatban érezte, hogy megragadják a jobb karját.
And at the same moment Will felt a grip on his right arm.
HungarianEhelyett megragadják az alkalmat, hogy amíg a másik térdre kényszerül, még nagyobb ellenőrzésre tegyenek szert.
Instead, they take the opportunity to seize greater control while you are on your knees.
HungarianA két félvér-óriás előbbre lépett, hogy megragadják a kereskedő karját, de a férfi gyorsabb volt náluk.
The two half-giants came up behind the caravan trader to grab his arms, but the man moved too quickly for them.
Hungarianharsogta, és csápjai kicsaptak két oldalra, hogy megragadják Othát és Anniast.
He howled, and writhing, tentacle-like arms whipped out from either side of the idol's body to seize Otha - and Annias.
HungarianÚgy látszik, itt mindenki texasi, gondolta Mary, és várta, hogy megragadják és elvonszolják a férjét.
All my exes come from Texas, Mary thought wildly, and waited for them to lay their hands on her husband and drag him away.
HungarianMielőtt Sam válaszolhatott volna a szamuráj újabb kihívására, érezte, hogy megragadják a dzsekije ujját.
Before Sam could respond to the samurai's latest challenge to his authority, he felt a hand grip the fringes of his jacket.
HungarianTalán Thrang dühöngő, szürkésfehér arcának látványában rejlett a varázserő, ahogy a nagy karok kinyúltak, hogy megragadják.
Perhaps the spell lay in the sight of Thrang's raging graywhite face, the great arms thrust out to grasp.
HungarianÉreztem, hogy az ujjai megragadják a bal kezemet.
I felt his hand clamp onto my left hand.
HungarianEzek majd megragadják a kritikusok figyelmét.
These ought to get the critics' attention.
HungarianMi másért küzdenének egymás ellen, összeszőve a feketét a fehérrel, mint a borbély habverő tálja, miközben felemelkedtek, hogy megragadják testüket?
Why else were they struggling with each other, stains light and dark interwoven like a barber's pole as they rose to snatch the bodies down?
HungarianKiváló eszközről van szó, amely erősíteni fogja a demokráciát, fokozottabban bevonja az embereket a politikába, és lehetővé teszi, hogy megragadják a kezdeményezést.
This is an excellent instrument which will strengthen democracy, involve people more and enable them to take the initiative.
HungarianAmikor az áldozók felemelték karjukat, hogy megragadják, Polüxéna intett: szabadon akar meghalni, amint király leányához illik.
When the sacrificing priests stretched out their arms to seize her, she made a sign that she wished to die free and unbound, as befitted the daughter of so many kings.
HungarianDavid Sibbet a Grove-tól és Kevin Richards az Autodesk-től 650 vázlatot készített, arra törekedve, hogy megragadják minden előadó mondanivalójának lényegét.
David Sibbet from The Grove, and Kevin Richards, from Autodesk, made 650 sketches that strive to capture the essence of each presenter's ideas.
HungarianMiközben fáradságosán próbáltam feltérdelni, láttam, hogy megragadják elsőszülöttemet, a fiút, aki már olyan magas volt, mint az apja, és a karácsonyi máglyára vetik.
And as I struggled to my knees, I saw them take the firstborn, the boy who was now as tall as his father, and throw him into the Christmas fire.
HungarianA napirend nagyratörő és összefüggő szociálpolitikai intézkedéscsomagot tartalmaz, amely lehetővé teszi az európaiak számára, hogy megragadják a kínálkozó lehetőségeket.
It contains an ambitious and cohesive set of measures in the field of social policy, enabling Europeans to grasp the opportunities open to them.