magyar-angol fordítás erre a szóra: megpróbált

HU

"megpróbált" angol fordítás

Példamondatok a(z) "megpróbált".

Példamondatok a(z) "megpróbált" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianAgyonhajszolt agyában egymást kergették a kérdések, és megpróbált gondolkozni.
Events were whirling around his overworked brain, and he tried to keep thinking.
HungarianMegpróbált megint felállni, mialatt a düh és indulat kiáltássá formálódott benne.
He tried to rise again, a shout of anger and frustration forming in his throat.
HungarianMegpróbált balra elhajolni, ezzel a mozdulattal azonban föltárta védtelen nyakát.
Eddings tried to roll to the left, and that exposed the right side of his neck.
HungarianMegpróbált döfésre emelni a hosszúkardját, de a lény a földhöz szögezte a karját.
He tried to bring his long sword to bear but she pinned his arm in a vise grip.
HungarianMegpróbált feltápászkodni, de karizmai összecsuklottak, így visszazuhant a földre.
He tried to push himself up, but the muscles of his arms failed and he collapsed.
Hungarian- kiáltott fel a mágus iszonyodva és megpróbált hátraugrani.
Corellon preserve me! the mage shouted, in real horror, as he shrank away from her.
HungarianKalten tudja, hogy valaki megpróbált eltenni láb alól... sőt, a többiek is tudják.
'Kalten knows that someone's been trying to kill me they all do, for that matter.
HungarianVégül kissé megnyugodott, evett, ivott, és megpróbált egy kicsit megmosakodni.
At last she regained some calm, ate and drank, and tried to wash herself a little.
HungarianVoyles megpróbált nekimenni Fletcher Coalnak; K. O. Lewisnak kellett visszafognia.
Voyles tried to attack Fletcher Coal, and had to be restrained by K. O. Lewis.
Hungarian- A szervezet egyik tagja mondta el... amikor megpróbált beszervezni - mondta Drew.
A member of the Fraternity once told me... when he tried to recruit me, Drew said.
HungarianThad megpróbált elintézni, mielőtt még megszülettetek, de nem sikerült egészen.
Thad tried to put an end to you before he was born and couldn't quite do it.
HungarianDühöngő lángok kereteztek egy jól ismert utcát és Elmara megpróbált felkiáltani.
Raging flames framing a street she knew well, and El-mara tried to cry out.
HungarianElőször oldalra, aztán át a táblán, megpróbált eljutni a terem egyik ajtajához.
Gurgeh ran; to the side at first, then across the board, heading for the hall doors.
HungarianÉs a rendori, aki a Bazilikában megpróbált az arcomba szúrni egy mérgezett tőrt?
'And the Rendor who tried to stick a poisoned knife in me in the Basilica?'
HungarianAmikor megpróbált belépni rajta, fejét beverte az ajtókeret felső deszkájába.
As she attempted to pass through the doorway, her head slammed against the lintel.
HungarianMegpróbált felállni, mire Jack lerázta magáról Miss Strong kezét és odament hozzá.
When George tried to get up, Jack shook free of Miss Strong and went to him.
HungarianA törp megpróbált farkasszemet nézni az orkkal, de Kham a tünde felé fordult.
The dwarf tried to start a stare-down, but Kham turned and addressed the elf.
HungarianTudta, hogy már túl késő, de keresni kezdte a lézerpisztolyt, és megpróbált felállni.
Too late, he started to sight the CREW gun again, and began struggling to get up.
HungarianBruno Frye elnyújtózott a Dodge hátuljában, és megpróbált egy kicsit aludni.
Bruno Frye stretched out in the back of the Dodge van and tried to get some sleep.
HungarianA fejében dübörgő robajláson keresztül Toshio megpróbált megfordulni és fölnézni.
Amidst the grinding roar in his head, Toshio forced himself to turn over and look up.

Más szótárak

Hungarian
  • megpróbált

Még több fordítás a angol-magyar szótárban.