magyar-angol fordítás erre a szóra: megpróbálná

HU

"megpróbálná" angol fordítás

Példamondatok a(z) "megpróbálná".

Példamondatok a(z) "megpróbálná" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianA csúcsnemű szemhéja megremegett egy kicsit, mintha megpróbálná kinyitni őket.
The apex's eyelids fluttered briefly, as though he was trying to open them.
HungarianDe ha bárki megpróbálna közeledni a Freyához, emberek veszítenék életüket.
But if any attempt is made by anyone to approach the Freya, people will get killed.
HungarianEzen a helyen házat építeni ugyanaz, mintha valaki megpróbálná kimeregetni a tengert.
It was like trying to build a house in the sea by brushing the water aside.
HungarianTalán attól félt, hogy a felesége elhagyná, ha megpróbálná dirigálni vagy fékezni.
And maybe Michael's father was afraid she'd leave if he tried to boss her or control her.
HungarianRavelston, kérem, megpróbálná rávenni Gordont, hogy szerezzen magának munkát?
Mr Ravelston, please - will you try and persuade Gordon to get a job?
HungarianSparhawkkal tartok arra az esetre, ha ez a styr varázsló megpróbálna követni minket.
'I'll go with Sparhawk just in case this Styric who's been watching him tries to follow us.
HungarianÚgy tűnt, mintha teljes erejével megpróbálná eltörni vagy meghajlítani.
He appeared to be wrenching at it, or bending it with all his strength.
HungarianAz öreg a torkát köszörülte, mintha megpróbálná összegyűjteni a nyálát.
He made dry sounds with his mouth, as though trying to summon saliva.
HungarianNéha előnyös lenne a srácok közül valamelyiknek, ha megpróbálná szabotálni a többieket.
And sometimes it would be advantageous for one of these guys to try to sabotage the other guys.
HungarianHa megpróbálná, a férfi egy másodpercen belül leteperné és belevágná a kését a hátába.
If she tried that, he would be on her in a second, ramming the knife down between her shoulders.
HungarianSemmi látható jele annak, hogy valaki megpróbálná szélesebbre tárni.
There was no visible sign that it was trying to make itself any wider.
HungarianOlyan volt, mintha kötél lennék és őt tartanám, ő pedig megpróbálna kioldani.
It was like I was a rope holding her, and she was untying me.
HungarianVagy a hitelkártyák, ha valaki netán megpróbálná felhasználni valamelyiket, bár ezt kétlem.
And the credit cards, if anyone attempts to use them, which I doubt.
HungarianÉs akkor, Albert, N vagy M is nyílt sisakkal lépne pástra, és megpróbálna elintézni.
Then, you see, Albert, N or M would have to come out in the open and have a shot at eliminating me.
HungarianFlora egy kis ideig hallgatott, mintha megpróbálná rendezni az emlékeit.
Flora paused a minute, as though to collect her recollections.
HungarianHa itt téged bárki megpróbálna akárcsak megérinteni is, az társadalmilag lealacsonyító lenne.
It would be socially demeaning for anybody here even to touch you.'
Hungariantalán nem igéző jelenség, de ha megpróbálná, vonzó tudna lenni.
Not at all glamorous, but could be attractive-looking if she tried.
HungarianDe mintha megpróbálna belemászni a számba, az orrlyukamba.
But I feel as if something's trying to crawl in my nose and in my mouth.
HungarianA patkány vergődött a vasmarokban, fejét tekergette, mintha megpróbálna Annie kezébe marni.
It lashed in her hand, head twisting as it tried to bite her.
HungarianSzámára csak egy világ létezett: megpróbálná, de nem sikerülne megértenie, csak bámulna rá rémülten.
He was a one-world man; he would look at her bewildered, trying to understand, and failing.

Más szótárak

Hungarian
  • megpróbálná

Még több fordítás a angol-magyar szótárban.