magyar-angol fordítás erre a szóra: megpróbálkozik

HU

"megpróbálkozik" angol fordítás

Példamondatok a(z) "megpróbálkozik".

Példamondatok a(z) "megpróbálkozik" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianHa a bolt nyitvatartásának idejében vetődik erre, talán megpróbálkozik.
If it had been business hours, though, he would have taken a shot at it, anyway.
HungarianValószínűleg megpróbálkozik a hagyományos ostromtaktikával felelte az arciai preceptor.
He'll probably fall back on fairly standard siege tactics,' Abriel replied.
HungarianMajdnem mindent kipróbált már; úgy gondolta, megpróbálkozik a bűnözéssel is.
You've tried most things; you thought you'd turn your hand to crime.
HungarianHa egyedül lett volna, már régen megpróbálkozik azzal, hogy elérje azt az ajtót...
If she had been alone, she would have gone for that door long ago.
HungarianBármelyik politikus vagy diplomata, aki ezzel megpróbálkozik, szakmai öngyilkosságot követett volna el.
Any politician or diplomat who tried would be committing professional suicide.
HungarianVagy hátraarcot csinál, és másodszor is megpróbálkozik a f flottával.
Even if they'd be waiting for it this time, it could reckon on accounting for a good few of them.
HungarianDe én voltam az egyetlen, akit érdekelt, hogy valaki egyáltalán megpróbálkozik-e efféle csodatétellel, vagy sem.
But I was the only person who gave a damn if I even tried to work such a miracle, or not.
HungarianMael sem tudta volna elvonszolni, ha egyáltalán megpróbálkozik vele.
Neither could Mael, should he make the attempt.
HungarianMert ha megpróbálkozik, olyat teszek magával, hogy inkább a Repülő Corson fivéreket választaná!
What I do to you if you even try will make what the Corson Brothers were planning look like a day in the country.
HungarianKarras úgy döntött, megpróbálkozik valamivel; rátapint egy idegre.
Karras decided to test; to touch a nerve.
HungarianPersze hogy az ember megpróbálkozik ezzel-azzal, de aztán a számára legjobb életformát választja magának, amikor megállapodik.
Naturally, one tries this, that and the other, but what one eventually settles down into is the life one prefers.
HungarianA kettejük közötti távolságot méregetve egy ideig arra gondolt, hogy megpróbálkozik valamivel, de aztán letett az ostoba ötletről.
Gauging the distance between them, he briefly entertained the idea of a move, before dismissing it as foolish.
HungarianPowell ezen a ponton arra az elhatározásra jutott, hogy mielőtt rátér a nyomozás rutinmunkájára, még egy trükkel megpróbálkozik.
Resolving on one last propaganda attack before he was forced to resort to police work, Powell turned toward the group.
HungarianMég a végén megpróbálkozik eggyel.
HungarianHa néhány uniós intézmény mégis megpróbálkozik ezzel, helyes, ha közbeavatkozunk és világos határokat állapítunk meg, amelyek nem léphetők át.
If some of the EU institutions are tempted to do so, it is right to intervene and lay down clear limits, which cannot be transgressed.
HungarianKevesebb mint két évvel a hatálybalépése után azonban ismét megpróbálkozik azzal, hogy megszüntesse a nyolcórás korlát ismételhetőségét.
However, less than two years after it came into effect, it is trying again with an attempt to remove the repeatability of the eight-hour limit.
HungarianSikerülni fog nekik, és partra szállnak még akkor is, ha a náluk sokkal csekélyebb létszámú kerni katonaság megpróbálkozik az ellenállással.
Eventual success in attaining a landing was assured, even if the vastly outnumbered soldiers stationed or living in Kern tried to defend the island.
HungarianEz a feladat mindenkitől sokat kíván, aki megpróbálkozik vele, és a hívásunkra felébredő erők még ennél is nagyobb terheket rónak a rítus vezetőjére.
This work shall demand much of any who attempt it, and the forces which will rise to our call shall demand even more from the leader of the ritual team.
Hungarian- Megígérem - mondta Susan, bár titokban úgy gondolta, hogy megpróbálkozik egyedül visszamászni az ágyba, attól függően, hogy érzi magát a kötelező kör után.
I will, Susan said, although she thought she might just carefully try getting into bed under her own steam, depending on how she felt after taking her wheelchair constitutional.

Más szótárak

Hungarian
  • megpróbálkozik

A angol-magyar szótárban még több fordítást találhatsz.