magyar-angol fordítás erre a szóra: megpróbálják

HU

"megpróbálják" angol fordítás

Példamondatok a(z) "megpróbálják".

Példamondatok a(z) "megpróbálják" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianKago belehal abba, hogy ismételten megpróbálják lángra lobbantam a pult alján.
He killed Kago by trying to strike him repeatedly on the underside of the bar.
HungarianLesz sikoltozás, hitetlenkedés, megpróbálják feléleszteni - időfecsérlés az egész.
There would be screams, disbelief, attempts to revive; all a waste of time.
HungarianAz emberek előszedik az emlékeiket, és megpróbálják egyfajta sorrendbe állítani őket.
Folks picking up their memories and trying to put them in some kind of order.
HungarianAzért kellett hazatérnem San Franciscóból, hogy megpróbáljak közbeavatkozni.
`Rowan always tried to warn me that she had a propensity for evil that I didn't have.
HungarianMegpróbálják titokban tartani előlünk a kilétüket, de ez is a nagykönyvben van.
They're trying to keep their identities secret from us, but that's also in the playbook.
HungarianEz csupán egy védintézkedés azokkal szemben, akik megpróbálják megbontani e Ház rendjét.
This is simply a safeguard against those who are trying to disrupt this House.
HungarianMegpróbálják majd csökkent beszámíthatóságúnak nyilvánítani, ahogy ma mondják.
They will try at least for a verdict of diminished responsibility, as they call it nowadays.
Hungarian... akkor az ilyen adóügyek kapóra jönnek ahhoz, hogy megpróbálják kiutálni innen.
' - then your taxes are one of the ways they'll try to pry you out.
HungarianMost van egy új ember, és már megpróbálják kihúzni a lába alól a szőnyeget.
Now there is a new man, and they are already trying to pull the carpet from under his feet.
HungarianDietrich Busch tényleg azt hiszi, hogy az oroszok megpróbálják majd elkapni Miskint és Lazarevet?
Does Dietrich Busch think the Russians would try to get at Mishkin and Lazareff?
HungarianHázon kívül vannak, televízió-interjúkat adnak, és megpróbálják képviselni az álláspontjukat.
They are outside, giving television interviews and trying to present their position.
HungarianJelképet csinálok a nőből, és nagyon rossz fényt vet majd magukra, ha megpróbálják elítéltetni.
I'll make her a symbol, and you guys will look terrible trying to convict her.
HungarianA római rezidentúránk már dolgozik az ügyön, megpróbálják kideríteni, hogy mi történt.
Our Rome rezidentura is working carefully to discover what happened.
HungarianDe ha úgy gondolják, hogy megúszhatják, lehet, hogy megpróbálják - válaszolta Curtis.
But if they thought they could get away with it, they might just take the chance, Curtis said.
HungarianMegpróbálják rám bizonyítani, hogy boszorkányságot használok a gyógyításaimhoz!
They're trying to prove that I use witchcraft in my practice.'
HungarianValamelyest elnyerik a bizalmát, és aztán megpróbálják óvatosan rávenni, hogy fogja vissza magát.
They would build some trust, then gently try to nudge him closer to sobriety.
HungarianÉppen ezért fontos, hogy az európai jogalkotók megpróbálják csökkenteni a fenti számokat.
It is therefore important that the European legislature should try to reduce these figures.
HungarianAmit Önök nem tudtak fegyverrel elérni, most megpróbálják elérni gazdasági zsarolással.
What you failed to achieve with weapons you are now trying to achieve with economic blackmail.
Hungarian- Az természetesen szóba sem jöhet, hogy megpróbálják kilőni a fegyvert a terrorista kezéből.
There would be no talk about shooting a gun out of a terrorist's hands.
HungarianPersze hogy megpróbálják mondta Miss Marple, szinte oda se figyelve.
Of course they'll try again, said Miss Marple, almost abscntmindedly.

Más szótárak

Hungarian
  • megpróbálják

Próbáld ki a bab.la angol-magyar szótárat.