magyar-angol fordítás erre a szóra: megpróbál

HU

"megpróbál" angol fordítás

HU

megpróbál {ige}

volume_up
megpróbál (és: megkísérel)
Megpróbál megtudni tőlük még valamit a titokzatos Mentsvárról.
There he would attempt to discover something more of the mysterious Safehold.
E megjegyzésen túlmenően, a jelentés megpróbál megoldási lehetőségeket találni.
Beyond this comment, the report makes an attempt to open up certain avenues.
Ha megpróbál átverni, lelövöm az egyik tengerészét, ahogy ígértem.
One attempt at a trick, and I shoot one of your seamen, as promised.
Biztosan megpróbál elég pénzt összegyűjteni, hogy bemehessen a lányokhoz.
'He's trying to get enough together to go in and visit the girls,' he said.
A fürdőszoba hatméternyire volt tőle, és úgy döntött, hogy megpróbál odajutni.
The bathroom was twenty feet away, and he decided to go for it.
Ha megpróbál továbbmenni a hipertérben, a CY Aquarii gravitációja örökre a Vakfoltba rántja.
If it tried to go farther in hyperspace, CY Aquarii's gee well would drop it permanently into the Blind Spot.
Azután nyilván megpróbál elmenekülni, visszatérni Írországba.
After that, he will doubtless flee the area and try to return to Ireland and safety.
Néhány fiúgyermek megpróbál a legjobb lenni, hogy diktátor lehessen.
Some of the boy-children we take try to be the best so that they can be dikta.
- Magáról azt feltételezik, hogy megpróbál megtámadni engem - mondta a ragyás.
You're supposed to try to attack me, the pockmarked man said.

Példamondatok a(z) "megpróbál" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianAz egyetlen esélyünk az, hogy a két legjobb játékos...megpróbál együttműködni!
And if the Charlotte Banshees are gonna have any, chance of winning this season...
HungarianHa Biron megpróbál gátakat állítani a tervem elé, attól tartok, esetleg baja esik.
If Biron tries to deflect this juggernaut, I'm afraid he will only get hurt.
HungarianRöviden, ez a jelentés megpróbál a világválságok aktuális jellegére reagálni.
In short, this report tries to respond to the current nature of world crises.
HungarianNe felejtsd el, hogy McDeere megpróbál összeszedni még egy milliót, mielőtt lelépne.
Keep in mind, he's trying to collect another one million bucks before he takes off.
HungarianBizonyára kétségbeesetten megpróbál kijutni a városból és majd akkor elkapják.
She would make a mad dash somewhere, get out of the city, and they would pick her off.
HungarianHa megpróbál kitörni, majd együttesen legyűrjük nyugtatta meg a barátját Sparhawk.
'if he tries to get out, we'll just have to overpower him,' Sparhawk said.
HungarianA gonosz, szakító nő flörtöléssel kínozza a szegény fiút... amit ő megpróbál kivédeni.
The evilshe- dumper tortures the poor dumpeewith flirtations... he tries to avoid.
HungarianAzonban máris körülvették; ha megpróbál bemászni a hajóba, felnyársalják.
But they were upon him; he would be impaled if he sought to climb within the boat.
Hungarian00:34:08.15,00:34:11.68 Szétrugom a seggét annak, aki megpróbál bedrogozni!
00:34:08.15,00:34:11.68 Anybody tries drugs on me will get his ass kicked!
HungarianHa csak egyszer is megpróbál a maga lábán megállni, az utolsó pennyje is rámegy.
If he'd ever tried to make money he'd have lost every penny he had.
HungarianNyomornegyedben született, és megpróbál kitörni a rossz környezetből.
He's a slum kid trying to get out of a bad environment, you see, and those words .
HungarianKeeley csak hebeg-habog, megpróbál a regionális meg körzeti irodákra kenni mindent.
He stutters, stammers, tries to blame it on the regional offices and the district offices.
HungarianEgy munkanélküli mondta Thanosz , aki megpróbál Törökországba jutni és tovább kelet felé.
An out-of-work, said Thanos, trying to get to Turkey and head for the East.
HungarianA bojler recsegett-ropogott, nyögött, mint egy öregasszony, aki megpróbál kiszállni az ágyból.
The boiler was creaking and groaning like an old woman trying to get out of bed.
HungarianMásodsorban megpróbál emlékeztetni arra, hogy mi mindentől lehet félni és mit lehet gyűlölni.
And secondly, it's trying to remind you of what there is to fear and to hate.
HungarianEz az a kiskapu, amit a Parlament a Bizottság segítségével megpróbál bezárni.
It is a loophole which Parliament, with the assistance of the Commission, is seeking to close.
Hungarian- Ha valaki megpróbál lenyomozni egy hívást, három kilométerre tőlünk, egy kávézóban lyukad ki.
If anyone tries to trace a call on it, theyll end up in a café two miles away.
HungarianMost Európa részt vállalat a megoldásból, és megpróbál Írországon segíteni.
Europe is now part of the solution, it is trying to support Ireland.
HungarianA nappali járőrök észrevesznek úgyis mindenkit, aki megpróbál a közelükbe férkőzni.
General Pokryshkin was too confident in the security scheme, and the KGB troops were too lazy.
HungarianAz ellenfél esetleg, mondom, esetleg, megpróbál valami affért előőidézni a kormányok között.
The Opposition might, just might, be trying to create an incident between governments.