magyar-angol fordítás erre a szóra: megpillantotta

HU

"megpillantotta" angol fordítás

Példamondatok a(z) "megpillantotta".

Példamondatok a(z) "megpillantotta" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianHány szent állította, hogy megpillantotta e leírhatatlan és elmúlhatatlan édent?
How many saints have claimed to have glimpsed this indescribable and eternal Eden?
HungarianA varázsló szeme valósággal lángot vetett, amint megpillantotta a kristályt.
The wizard's eyes blazed as Cale peeled back the cloth to unveil the half-globe.
HungarianFelemelte a másik kezét, és a lány megpillantotta ujjai között a fecskendőt.
He raised the oth-er hand, and she saw that he was holding a hypodermic syringe.
HungarianMegpillantotta a kunyhót, a lapos, nyomorúságos jurtát a halott síkság közepén.
He saw the hut, that squalid, insipid hovel crouched there on the dead plain.
HungarianKipiru lassan szimatolta, és aztán megpillantotta a hínárba gabalyodott csontvázat.
He nosed in slowly, and halted when he saw the skeleton suspended in the weeds.
HungarianMás szögből közelítve megpillantotta a sziklát is, amely mögött Lyra fekhelye van.
Changing his angle and looking closer, he saw the rock behind which Lyra was lying.
HungarianAztán a fiú megpillantotta Morgaine-t, s felismerés terült szét mozgékony vonásain.
But he saw Morgaine next; she saw recognition move across his mobile features.
HungarianHari a sűrű köd ellenére megpillantotta az állhatatosan feléjük nyomuló élő falat.
Through the muggy haze Hari saw a solid wall of people hammering toward them.
HungarianA kezével mutatta, és Hallorann megpillantotta a stég végében ülő apró alakot.
She pointed, and Hallorann saw a small figure sitting at the end of the dock.
HungarianAmint fáradtan lefelé baktatott a hegyről, megpillantotta az égen az újholdat.
. As she trudged wearily down the hill, she saw that the new moon stood in the sky.
HungarianUgyanúgy elállt szemük-szájuk, mint a házigazdának, mikor először megpillantotta őket.
And all of them felt as nonplussed as the man had been when he'd first seen them.
HungarianMegpillantotta a fivérét, egyedül, egy holttest mellett, a csatamező túlfelén.
And saw his brother standing alone above a body, on the far side of the killing field.
HungarianAztán jobbra nézett, és megpillantotta az első réce fekete foltját ugyanott a jégen.
He looked to his right and saw the first duck a black patch on the same ice.
HungarianAztán megfordította, és megpillantotta a cirkalmas fekete betűket: VÉGRENDELET.
Then he turned it over and the word WILL stared up at him in the black spidery letters.
HungarianKét tető között egy hídról Corbell megpillantotta a világnak egy kis részletét.
Corbell caught one glimpse of the world from a bridge between two roofs.
HungarianMegpillantotta a fehér sapkát és véres köpenyt viselő teremtőt, ezt a félistent...
In white cap and blood-spattered gown, this creator, this would-be god...
HungarianAz Íjász azonnal kiválasztotta saját célpontját, amint megpillantotta a hegytetőt.
The Archer had selected his objective as soon as he saw the mountain top.
HungarianBilbow törzsőrmester megpillantotta Prestont, és az arcára örömteli mosoly ült ki.
Staff Sergeant Bilbow caught sight of Preston, and his face lit up in a delighted grin.
HungarianA konyhába érve Carson megpillantotta barátnőjét, a rendőrségi pszichológust.
Carson was surprised to see Kathy Burke, friend and shrink, with Emery in the kitchen.
HungarianS amikor a fényeket megpillantotta, Samu megdörgölte a szemét: azt hitte, megzavarodott.
When lights appeared Sam rubbed his eyes: he thought his head was going queer.

Más szótárak

Hungarian
  • megpillantotta

Még ennél is több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.