magyar-angol fordítás erre a szóra: megpihent

HU

"megpihent" angol fordítás

Példamondatok a(z) "megpihent".

Példamondatok a(z) "megpihent" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianStark belopakodott a romok közé, aztán hátát a langyos kőnek támasztva megpihent.
Stark went in among them and then sat down, leaning his back against warm stone.
HungarianMég egyszer megpihent a szarván, és az egyszarvú érezte kis testének remegését.
He rested on the unicorn's horn once more, and she could feel him trembling.
HungarianMeglazította nyakkendőjét, keze megpihent a szmokingját kötelezően kiegészítő övsálon.
He loosened his tie and rested his hands on the cummerbund of his tuxedo.
HungarianNagyon lassan jött le, minden létrafoknál megpihent, mielőtt nekivágott volna a következőnek.
Very slowly he came down, pausing at each rung before he ventured another step.
HungarianTekintete most lejjebb vándorolt, és megpihent az ablaknál üldögélő alakon.
The eyes dropped and came to rest on the figure sitting by the window.
HungarianSzeme megpihent a szoba sarkában álló, kis elektromos hősugárzón.
Her eyes came to rest on the small electric cooker in the corner of the room.
HungarianMegpihent mellette, s Hishah máris a szárazra lépett, bókolt, úgy várta, hogy Rhiannon kövesse.
It came to rest and Hishah stepped ashore, bowing as he waited for Rhiannon to pass.
HungarianItt megpihent, és hagyta, hogy a rózsaszín homály eloszoljon a szeme elől.
Here she slumped to rest and let the pink gloom pass from her eyes.
HungarianA nagy emberfeje bólintott, aztán lecsuklott és megpihent a vállon.
The great man's head nodded, then wobbled and rested on his shoulder.
HungarianVégül belépett az egyik kapualjba, és megpihent; majd lassan becsúsztatta kezét a kabátjába.
Finally he stepped into a doorway and rested, and then slowly slipped his hand into his coat.
HungarianA francia detektív szeme egy percig megpihent rajta, s az arca kérkedést fejezett ki.
For a moment the Frenchman's eyes rested on her doubtfully.
HungarianOdasétáltam egy nagy beton virágtartóhoz, ahol szerintem megpihent.
I walked to a large concrete flower planter, where I guessed that he'd been resting his hips.
HungarianOtt egy pillanatra megpihent, majd a jobb öklével bekopogott.
There he rested for a moment, and then he pounded with his right fist.
HungarianTay csupán egyszer nézett feléjük, egy pillanatra megpihent a szeme Preia Starlén, majd elfordult.
Tay glanced at them only once, locking eyes momentarily with Preia Starle before turning away.
HungarianRagyogó sötétzöld szeme rávillant a völgylakóra, aztán megpihent a druidán.
Her eyes flashed briefly to Wil-eyes that were green and deep with life-then settled once more on the Druid.
HungarianA kis fémgömb végre megpihent a brkosárban, és megfeszítettem a csúzlit.
The metal sphere fitted into the leather and I pulled.
HungarianEgy égő ág repült át az ösvény fölött, majd nekiütődött egy fának, és megpihent egy bokor alatt.
The forest rocked again, and a flaming branch toppled into the trail, bounced once, and rolled over.
HungarianHa tekintete egyáltalában megpihent valakin, akkor Evelyn Hillingdonon.
If they rested on anyone it was on Evelyn Hillingdon.
HungarianKurtz pillantása Owenre vándorolt, és rezzenetlenül megpihent rajta.
Kurtz's eyes rose to Owen's and met them unflinchingly.
HungarianEgy pillanatra megpihent, hogy kisimítsa a haját a szeméből, majd egy újabb áldozat után nézett.
Throwing back her head to shake the hair out of her eyes, she strode purposefully to the next sapling.

Más szótárak

Hungarian
  • megpihent

Találd meg még több szó fordítását a angol-magyar szótárban.