magyar-angol fordítás erre a szóra: megperzselt

HU

"megperzselt" angol fordítás

HU megperzselt
volume_up
{melléknév}

megperzselt (és: kiégetett)
Mit jelent néhány rőt hajszál, és a megperzselt, rongyos csipke?
What's strands of reddish hair and scorched and tattered lace?
Semmi sem maradt, csak a megperzselt föld, a romok, néhány üszkös gerenda és szerteszórt csontok.
Nothing remained but scorched earth, rubble, a few burned timbers, and scattered bones.
Egy pillanatig még tartották magukat a szilánkokra zúzott fatörzsek között, a megperzselt földön.
For a moment they held their ground in the forest of jagged wooden bones and scorched earth.

Példamondatok a(z) "megperzselt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianNémelyik fa villámsújtottan, fekete, megperzselt törzzsel ácsorgott a meredélyen.
Air masses driven up from the valleys fought along here, the brute clash of pressures.
HungarianFény villant, szikrák szálltak, megperzselt hús bűze áradt szét a levegőben.
Light and sparks filled the air, along with the sharp smell of singed flesh.
HungarianNéha szikrák hulltak ránk, és a megperzselt szövet orrfacsaró szaga töltötte be a levegőt.
Now and then sparks fell and the pungent smell of singed cloth filled the air.
HungarianKham megragadta a korlátot, de a megperzselt fa a kezében maradt.
Kham grabbed for the banister, but the flame-eaten wood came off in his hand.
HungarianGlover az égő faillat mellett megperzselt szőr szagát és valami csípős, savas szagot érzett.
Glover smelled burned hair mixed with the scent of wood smoke and something even more acrid.
HungarianA démonból csak a megperzselt föld és egy magasba pöndörödő, fekete füstszalag maradt.
Where the Demon had stood, there was only charred earth and a wisp of black smoke rising into the night.
HungarianMindenütt ugyanaz a megperzselt üresség, amelyen nem hagyott jelet az élet; a halál leple takarta a tájat.
Everywhere there was the same blasted emptiness, unmarked by life, shrouded with death.
HungarianRalph térdével valami keményhez ért, egy megperzselt, érdes fatörzshöz, amely azonnal engedett a nyomásnak.
Ralph felt his knee against something hard and rocked a charred trunk that was edgy to the touch.
HungarianA végén még meredeztek a megperzselt ágak, mint a karok, amelyekről lemetszették a kezeket.
Indeed, one could see its various branches still, burnt off at the ends like limbs from which the hands had been cut.
HungarianAz éjszaka bűzlött e sivalkodó fantomok égésétől, akik után csak megperzselt ruhák maradtak a puszta kövön.
The night stank of their burning, these wailing phantoms that left nothing on the empty pavement but their ruined clothes.
HungarianEgy villanásra két kép folyt eggyé szemem előtt: a tógába burkolózó, magas római, és egy megperzselt, fortélyos lény!
In a flash I saw two images mixed: that of the tall Roman in his toga, and that of a burnt and cunning creature!
HungarianMami felszisszent, mint a megperzselt macska.
HungarianAttól lettem félelmetes vámpírrá, hogy legyőzhessem az összes megperzselt vén istent, akik később üldözőbe vettek.
The blood rendered me a formidable blood drinker who could fight off any of the old burnt gods who came after me in the years to come.
HungarianA droidokat hajszolva megperzselt, megcsonkított áldozatokat hagyna maga után, és előbb-utóbb valaki megmondaná neki, amit tudni akar.
He would leave a trail of charred and mutilated victims behind in his search for the droids, and sooner or later, someone would tell him what he wanted to know.
HungarianA Kert olyan volt, mint a virágágyak és formára nyírott sövények mosolygó szigete a megperzselt mezők és a vijjogó fekete démonok tengerében.
The Gardens stood like an island, sculpted hedgerows and flower beds carefully ordered and serene; awash in a sea of scarred grasslands and shrieking black Demons.
HungarianAllanon közben mindegyre szórta mennyköveit a szörnyeteg bőregérre, amelynek megperzselt teste már apró füstpamatokat húzott maga után repülés közben.
All the while Allanon fought back, Druid fire ripping into the monstrous bat, burning it over and over again until smoke trailed from its ruined body in small swirls as it flew.
HungarianA férfi elfordult, a mező északi peremén álló fákra nézett, és rájött, hogy egyedül az a megperzselt nyárfacsoport élte túl a katasztrófát, ami mellett álltak.
He looked away from her, toward the trees along the northern edge of the field, and he realized that in the fire-blasted aspen cluster was a sole survivor, reclothed in foliage.
HungarianEz nem lehet az én testem, zokogtam, a fekete hús aszottan tapadt az izmaimra, kilátszottak az inaim, feketén görbültek a körmeim, akár a megperzselt szaru.
This cannot be my body, I sobbed, seeing the black flesh sealed to my muscles like leather, seeing every tendon of my arms, my fingernails bent and blackened like bits of burnt horn.
HungarianHabár a misszió falait nem építették újjá - a jókora területet még mindig megperzselt romok foglalták el -, valaki szemmel láthatóan megakadályozta a további eróziót.
Though the fabric of the Mission had not been rebuiltóits blasted rubble was still spread over a substantial areaósomebody had clearly preserved it from further dissolution.
HungarianAhogy közelebb jutottak a becsapódási ponthoz, Joe felfedezte az erdő északi szélén feketéllő megperzselt fákat, amelyek háttérül szolgáltak a Post által leközölt fotókhoz.
As they approached the impact point, he saw the fire-blackened trees along the north perimeter of the forest, which had served as backdrop to the crash-scene photograph in the Post.