magyar-angol fordítás erre a szóra: megpördült

HU

"megpördült" angol fordítás

Példamondatok a(z) "megpördült".

Példamondatok a(z) "megpördült" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianKipiru megpördült; egy pillanatig azt hitte, hogy egy egész falka vadász veszi körül.
Keepiru whirled, and it momentarily seemed a pack of hunters was all around him.
HungarianLancelet megrántotta a lovat, s az felágaskodott a levegőbe, és megpördült.
Lancelet pulled up the horse so that it reared into the air and wheeled it round.
HungarianStenmin máris megpördült, hogy meneküljön, vadul rángatta a tömör pinceajtót.
Stenmin had already turned to flee, pulling frantically on the massive cellar door.
HungarianOldalba marta a másik fint, és domináns pózba helyezkedett, amikor Pk'Tow megpördült.
He bit the fin on his flank and assumed dominant stance as Pk'Tow whirled angrily.
HungarianBrian megpördült, és látva, hogy a gyerek mindjárt a padlóra esik, rohant, hogy elkapja.
Brian swung, saw that the baby was in danger of falling, and hurried to grab it.
HungarianTakkata-Jim megpördült, és odaúszott a terem túlsó végében lévő komegységhez.
Takkata-Jim whirled and sped to a comm screen at the far end of the room.
HungarianThad megpördült, és még mielőtt látta volna, már tudta, mit vett észre Rawlie.
Thad turned, knowing what Rawlie had seen even before he saw it himself.
HungarianAz lassan megpördült, és vakon, utolsó erejével megkapaszkodott a kocsi oldalában.
Chatterton spun slowly away and grabbed blindly at the car with the last of his strength.
HungarianHogy üldözőit elbátortalanítsa, megpördült, fölemelte a coltot, és lőtt.
Needing to discourage them from shooting again, he spun, raised his .45, and fired.
HungarianDarrigo fegyvereseket látott nekirohanni az ifjúnak és az megpördült.
Darrigo saw a rushing armsman crash into the youth, reel, and keep on run-ning.
HungarianMegpördült a sarkán, feje reccsenve ütötte át a barackszínre vakolt falat.
Michael spun round, head crashing through the peach- colored plaster wall.
HungarianA nő megpördült, s a hosszú asztal közepén heverő papírkötegre mutatott.
She whirled around and pointed to a stack of papers in the center of the long table.
HungarianMakanee megpördült, és eltűnt egy sor sötétszínű létfenntartó ládaágy mögött.
Makanee whirled and disappeared behind a row of dark life-support cons.
HungarianA hajó megpördült, és a partnak rohant, de még mindig úgy küzdött, mintha élne.
She rolled over and then came driving in on to the beach, still struggling like a live thing.
HungarianJonesy megpördült, felnyögött a csípőjébe maró, több elemből kombinált, vad fájdalomtól.
Jonesy wheeled around, groaning at the fiery, complicated pain in his hip.
HungarianAmbrur úrnő ismét megpördült, és ezúttal a varázslóra és a két kereskedőre nézett.
Lady Joysil Ambrur spun around to face the wizard Darkspells and the two Marsemban merchants.
HungarianAz írógép gót típusú margarétafeje megpördült és máris kiformálta a hatszavas üzenetet:
The Letter Gothic type-ball whirled and produced six words in capitals:
HungarianAz űrjáró megpördült, ahogy a lábát markolászva egy újabb Zsivány esett össze.
The breakabout whirled as clutching his leg, another Forager fell.
Hungarian- Szélsebesen megpördült, és gyorsan megcsókolta Morgaine-t, aki közben feltápászkodott.
He came swiftly back, a whirlwind, kissed Morgaine who had staggered somehow to her feet.
Hungarian- Megpördült, és elviharzott a holdfényben, barátai pedig a nyomában.
He wheeled and dashed away in the moonlight, and his friends followed him.

Más szótárak

Hungarian
  • megpördült

Még több a angol-magyar szótárban.