magyar-angol fordítás erre a szóra: megosztva

HU

"megosztva" angol fordítás

Példamondatok a(z) "megosztva".

Példamondatok a(z) "megosztva" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianBuddy karneváli gyűjteménye további tápot adott a megjegyzéseknek, alaposan megosztva a társaságot.
Buddy's collection of Carnivalia caused considerable comment, dividing its audience down the middle.
HungarianErőink itt nincsenek megosztva, mint a Kávában.
Our strength is not divided here as it was in the Breakline.
HungarianÍgy azonban - a nemzeti önzés által megosztva - vesztesként kerülünk ki a Gazprom európai energiatámadásából.
However, in this way, divided by national selfishness, we are losing in Gazprom's European energy offensive.
HungarianEgyütt győzhetünk, megosztva elbukunk.
HungarianHa a brandShortName; programot más felhasználókkal megosztva használja, érdemes profilokat használni, hogy a személyes adatok ne keveredjenek.
If you are sharing this copy of brandShortName; with other users, you can use profiles to keep each user's information separate.
HungarianNincs megosztva.
HungarianA tagállamoknak szintén kiegyensúlyozott pénzügyi politikát kell folytatniuk, méltányosan megosztva az adóterhet a munkavállalók, a fogyasztók és a vállalkozások között.
Member States must also conduct a balanced financial policy, dividing the tax burden fairly between workers, consumers and businesses.
Hungarian1962-ben Maurice Wilkinsszel és James Watsonnal megosztva, a DNS háromdimenziós molekuláris szerkezete, vagyis a dupla spirál felfedezéséért megkapta a biológiai Nobel-díjat.
In 1962, he shared the Nobel Prize in Medicine with Maurice Wilkins and James Watson for discovering the three-dimensional molecular structure of DNA - the double helix.

Más szótárak

Hungarian
  • megosztva

Még ennél is több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.