magyar-angol fordítás erre a szóra: megkötés

HU

"megkötés" angol fordítás

HU megkötés
volume_up
{főnév}

Biztos vannak, akik más időkorlátot részesítenének előnyben, de jelenleg vannak olyan tagállamok, ahol semmilyen megkötés nincs - ilyenek például Ausztria, Dánia, vagy Franciaország.
Others would prefer different time limits, I am sure, but there are currently Member States with no restrictions, as is the case with Austria, Denmark or France.

Példamondatok a(z) "megkötés" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianSzázezer fontot hagyott feleségére, minden megkötés nélkül, és ötvenezret Elaine húgomra.
My father left the sum of 100,000 pounds to his wife absolutely and 50,000 pounds to my sister, Elaine.
HungarianE két utóbbi megkötés hiányzik az állásfoglalásból, ezért az elfogadása ellen szavaztam.
These last two stipulations are missing from the resolution, and I therefore voted against its adoption.
HungarianNyomon követjük a fejmozgását a sapkájában levő apró érzékelőkkel, így szabadon, minden megkötés nélkül mozoghat.
We're tracking her head with little pellets in a cap, so she's free to move completely unconstrained.
HungarianÓ, nem, a pénz minden megkötés nélkül reá szállt.
No—no—it was left to her outright.
HungarianItt a mezőgazdaság játszhat kulcsfontosságú szerepet a szén-dioxid-megkötés tekintetében, és hozzájárulhat a 2020. évi célkitűzések eléréséhez.
Here agriculture can play a key role in carbon sequestration and can contribute to the 2020 targets.
HungarianTalán egy megkötés lehet a hártérben mely a lelket a testhez láncolja, míg oda nem érnek, hogy ellássák Ezen még gondolkodnom kell.
Perhaps a binding spell of some sort, cleaving the soul to the flesh until they can arrive I must give this more thought.
HungarianFontos megjegyeznünk a fentiek mellett, hogy a szén-dioxid-megkötés támogatása nem vonhat el forrásokat a megújuló energiaforrásoktól.
In addition, it is important to note that support for carbon capture should not divert funds from sustainable energy sources.
HungarianPéldául a NUON, egy holland villamosenergia-vállalat Groningenben egy széngázosítót tervez, amiben benne foglaltatik a teljes megkötés, stb.
For example, NUON, a Dutch electricity company, is envisaging in Groningen a coal gasifier involving complete capture etc.
HungarianAz irányelv leszögezi, hogy a tagállamok kötelesek szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végezni, de attól tartok, hogy ez túl laza megkötés.
The directive does stipulate that Member States must carry out random tests, but I fear that this stipulation is too noncommittal.
HungarianÚgy gondolom, hogy a szén-dioxid-megkötés és -tárolás valóban kulcsfontosságú technológia, azonban különös gondot kell fordítani a tárolás biztonságára.
I do recognise CCS as a key transitional technology, but particular importance should be attached to storage safety.
Hungarian. - (HU) A szén-dioxid-megkötés és -tárolás mára elengedhetetlenül része lett a klímaváltozással kapcsolatos párbeszédnek.
, in writing. - (HU) The question of carbon dioxide capture and storage is today an indispensable part of the discussions about climate change.
HungarianCsak egy megkötés van: ha valaki húsz évnél kevesebbet dolgozik a cégnél, mindent elveszít, kivéve azt az összeget, amit addig félrerakott.
One stipulation: If you bail out before twenty years, you lose everything but the money you put in, with no income earned on that money.
HungarianKegyetlen karmai keresztülhatoltak az öregen és elhalványodtak, amint a Megkötés Kristályláncának utolsó szemei is szilánkokra robbantak Hawklyn nyaka körül.
Its cruel claws passed right through the old man, and then faded away as the last links of the Chain of Binding burst.
HungarianLake harminc percig akart Tarryvel vitatkozni minden megkötés nélkül, úgy, hogy ez idő alatt senkit ne lehessen bevonni, csak ők ketten mérkőzzenek meg egymással.
Lake wanted thirty minutes of one-on-one debate with Tarry, no holds barred, no one to referee, just the two of them slugging it out without rules.
HungarianMiss Carl csekkje továbbra is rendszeresen érkezik a plébániára, ezer dollár havonta a redempcoriánus plébániának, megkötés nélkül.
And Miss Carl's checks to the parish were coming in as regular as always - one every month now, it seemed - made out for a thousand dollars to the Redemptorist Parish, with no strings attached.
HungarianIgen gyakran saját erőforrásaink, például az erdők és a talaj kiváló helye lehet e gázok megkötésének, ez pedig biológiai, következésképpen hatékony megkötés.
Very often, our own resources, such as forests and soil, can also be an excellent place for absorption, and this is biological absorption and, hence, effective absorption.
HungarianAmennyiben a szén-dioxid-tárolás és -megkötés valóban életképes megoldás, úgy lesznek vállalatok, amelyek hajlandóak tevékeny részt vállalni a beruházások megvalósításában.
Provided that carbon capture and storage is really a viable solution, there will be companies willing to take an active role in making the necessary investments.
HungarianBiztos vannak, akik más időkorlátot részesítenének előnyben, de jelenleg vannak olyan tagállamok, ahol semmilyen megkötés nincs - ilyenek például Ausztria, Dánia, vagy Franciaország.
Others would prefer different time limits, I am sure, but there are currently Member States with no restrictions, as is the case with Austria, Denmark or France.