magyar-angol fordítás erre a szóra: megfogalmazás

HU

"megfogalmazás" angol fordítás

HU megfogalmazás
volume_up
{főnév}

megfogalmazás (és: szerkesztés, vázlatkészítés)
This is not a good piece of phrasing.
Az új megfogalmazás világos, közérthető módon rögzíti a közös ülésekkel lefolytatott eljárás feltételeit, így már nem szükséges más szabályokra utalni.
The new phrasing sets out in a clear and immediately understandable way the conditions for procedures with joint meetings, eliminating the need to refer to other provisions.

Példamondatok a(z) "megfogalmazás" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianAz a véleményem, hogy a jelenlegi megfogalmazás sérti a szubszidiaritás alapelvét.
In my opinion, the current wording would infringe the principle of subsidiarity.
HungarianHülye egy megfogalmazás, de végül is igen, gondolta a területi irodavezető helyettese.
What a hell of a way to put it, the Assistant Special Agent in Charge thought.
HungarianEz a megfogalmazás azonban a minimumot tartalmazza, és ezt mindenkinek támogatnia kell.
This wording is a minimum, however, and should be able to be supported by everyone.
HungarianDe ami a megfogalmazás részleteit illeti, az érzelmi manipulálás milyen csodálatos példája!
But, taken detail by verbal detail, what a superb piece of emotional engineering!
HungarianA felszólítás most áll megfogalmazás alatt, és ezért bizonyára megbocsátanak és elengednek.
The call is being set up now and that is why you have to forgive me and let me go.
Hungarian"Önmérséklet az erő alkalmazásakor” - ez a megfogalmazás számomra elfogadhatatlan.
These words about 'restraint in the use of force' stuck in my throat.
Hungarian- A jelzők egy kissé erősek- felelte Voltaire -, de egyébként nagyon találó a megfogalmazás.
Alliteration a bit heavy, Voltaire said, but otherwise, a quite nicely turned phrase.
HungarianEz egy kissé tapintatlan megfogalmazás volt, hisz az egyik "zsákmány" ott ült vele szemben.
It was a bit of a tactless way to put it, with one of the prizes sitting in front of him.
HungarianNem éppen elegáns megfogalmazás, de Clark épp elégszer találkozott már ilyennel is.
Not a very elegant turn of phrase, but in Clark's experience not an unknown state of affairs, either.
Hungarian21 évvel később megengedhető-e puhány megfogalmazás e kérdésben?
Twenty-one years on, must we come up with such a bland formulation?
HungarianA megfogalmazás célja a női nemi szerv megcsonkítása EU-n belüli előfordulásának megelőzése.
The purpose of this wording is to prevent female genital mutilation from occurring within the EU.
HungarianA megfogalmazás azonban nem eléggé erőteljes, ami az Oroszországgal meglévő kapcsolatokat illeti.
However, it is not sufficiently strongly worded as far as relations with Russia are concerned.
HungarianAz állásfoglalásra irányuló indítványban használt megfogalmazás esetlegesen sértő lehet az indiaiak számára.
The phrase used in the motion for a resolution is potentially offensive to Indians.
Hungarian"Egységes piacszervezést” jelent bár a különféle nyelveken a megfogalmazás némileg eltérő.
It stands for 'common market organisation', although it will be slightly different in different languages!
HungarianEgyáltalán semmi sem indokolja a megfogalmazás használatát, ahogy azt éppen a legutóbbi felszólaló tette.
There is no reason at all in this regard to make use of wording as the last speaker has done.
HungarianMivel a megfogalmazás ezt nem fejezi ki eléggé világosan, a következő szöveget szeretnénk beilleszteni:
The wording does not express this clearly enough, so we would like to insert the following text:
HungarianHogy erre tévedtem volna, az nem pontos megfogalmazás mondta Poirot.
I am not exactly passing through, said Poirot.
HungarianAzt hiszem, ez a hivatalos megfogalmazás felelte Stirling.
I think those are the official words, said Stirling.
HungarianAzt mondják, a hatalom korrupt, pedig a megfogalmazás valójában úgy helyes, hogy a hatalom vonzza a korrumpálhatókat.
Its said that power corrupts, but actually its more true that power attracts the corruptible.
HungarianA gépelés szörnyű volt, a megfogalmazás azonban kiváló.
The typing was horrible, but the words were perfect.