magyar-angol fordítás erre a szóra: megfogadta, hogy

HU

"megfogadta, hogy" angol fordítás

HU megfogadta, hogy
volume_up
{ige}

Hasonló fordítások a(z) "megfogadta, hogy" szóra angolul

hogy? névmás
English
hogy kötőszó
English

Példamondatok a(z) "megfogadta, hogy" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianIgraine-ben fölizzott a harag, de megfogadta, hogy nem mérgesíti föl az urát.
A surge of anger rippled through Igraine, but she had pledged herself not to anger him.
HungarianMegfogadta, hogy méltó ellenfeleket alkot a királynak és a királynénak.
That the King and the Queen should have worthy enemies, that was his vow.
HungarianMegfogadta magában, hogy visszatér ide, még mielőtt a tavasz felékesíti a tájat.
He promised himself a return here before spring prettified it.
HungarianAmikor távozott San Jüanból, megfogadta, hogy ezentúl nem néz a háta mögé.
When she left San Juan, she vowed to stop looking over her shoulder.
HungarianMegfogadta, hogy gondját viseli a szállodának, nagyon jól gondját viseli.
He promised himself he would take care of the place, very good care.
HungarianMegfogadta, hogy busás fejpénzt fizet annak, aki visszacibál minket a palotába.
Promised to pay well if someone hauled us back to the palace.
HungarianHónapokkal ezelőtt megfogadta, hogy sohasem keresztezi Retcher Coal útját.
Months ago he had made the decision never to cross Fletcher Coal.
HungarianMegfogadta, hogy ötvenéves koráig egyetlen sort sem olvas jogi kérdésekről.
She vowed to read nothing about the law until she was fifty.
HungarianMegfogadta, hogy lesz még idő, amikor ezt föl is használja ellene.
He continued, making strong eye contact with the others as he spoke.
HungarianMásodszor is vagyont szerzett, s megfogadta, hogy ezt már nem engedi ki a kezéből.
He made his second fortune, and vowed never to lose it.
HungarianPoirot ünnepélyesen megfogadta, hogy egy szót sem hisz el az említett urak értekezéseiből.
Poirot promised solemnly not to be led astray by any of the publications of these learned personages.
HungarianThorne a kezét nyújtotta feléje, és megfogadta, hogy most nem lesz szüksége őrzőre.
Thorne offered his hand to that last of the three women, and vowed that this time he would need no guardian.
HungarianGilliannek volt egy titkos fegyvere, de megfogadta, hogy csakis a legvégső esetben fogja bevetni.
Gillian had a secret weapon, but she had sworn never to use it except in the direst emergency.
HungarianAz Egyesült Királyság kormánya megfogadta, hogy e gyalázatot megszünteti - de a mai napig még nem vitte végbe.
The UK Government has vowed to end this obscenity - but to date they have fallen short.
HungarianNadon megfogadta, hogy vezeklésül felneveli Alima két ikerfiát.
For his penance, Nadon would nurture Alima's (win sons.
HungarianAz orgyilkos megfogadta, hogy bosszút áll az árnymáguson azért a varázslatért, bármi történt is akkor.
The assassin owed the shadow mage a blood-debt for whatever that spell had done to him in the street.
HungarianA harmadik martini mellett megfogadta, hogy ez lesz az utolsó.
Over his third martini he swore it would be his last
HungarianElhatározta, hogy ellenezni fogja a házasságot, megfogadta, hogy ez egyszer Livia akarata nem fog érvényesülni.
He resolved to oppose the match: for once, he promised himself, Livia should not have her way.
HungarianMagában megfogadta, hogy az aletiométert sem fogja megkérdezni.
She knew she wouldn't even ask the alethiometer.
HungarianVárt, és megfogadta magában, hogy öt percnél nem vár többet.
He waited and vowed to wait only five more minutes.