magyar-angol fordítás erre a szóra: megadott

HU

"megadott" angol fordítás

EN

HU megadott
volume_up
{melléknév}

Összeszorozza az argumentumban megadott számokat, és eredményül a szorzatot adja.
Multiplies all the numbers given as arguments and returns the product.
Callista vezette az űrhajót a koordinátáknak megfelelően, amelyeket Luke megadott.
Callista piloted their space yacht, following the coordinates Luke had given her.
A megadott indok a műhold "áramellátásának szabálytalansága” volt.
The reason given was 'an irregularity in the power supply' to the satellite.

Példamondatok a(z) "megadott" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianA megadott stílust alkalmazza a dokumentumban kijelölt objektumra vagy szövegre.
Applies the selected style to the object or text that you select in the document.
HungarianKijelentem, hogy az e számlán megadott információ teljes, és megfelel a valóságnak."
I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.
HungarianDe a küldöncünk azt állítja, hogy a Joseph által megadott címen senki nem lakik.
But the messenger we sent over says that no one lives at the address Joseph gave us.'
HungarianA hajó burkolatán levő lencsék csak egy megadott mennyiségű fényt engedtek át.
The eyes on a ship's hull won't transmit more than a certain amount of light.
HungarianAz összes internetes cím és fizikai elérhetőség, amit megadott ezen a weblapon.
All online and physical contact information that you have provided to this web site.
HungarianAz Enterprise megérkezett a Romulushoz, és a megadott koordinátákon várakozik.
The Enterprise has arrived at Romulus and is waiting at the designated coordinates.
HungarianA sebesség- és időtűréseket az 1. függelékben megadott módon kell összekapcsolni.
The speed and time tolerances shall be combined as indicated in Appendix 1.
HungarianAz összes elérhetőség és speciális információ, amit megadott ezen a weblapon.
All contact and other specific information that you have provided to this web site.
HungarianÚjratölti a HTML-oldalt a "minden... másodpercben" mezőben megadott idő elteltével.
Reloads the HTML page after the number of seconds that you enter in the seconds box.
HungarianEgyértelművé teszi, hogy állandóan túllépjük a megadott felső és alsó korlátokat.
It makes clear that we are constantly exceeding the stipulated upper and lower limits.
HungarianMegadott egy mobilszámot, amelyet a nap bizonyos időpontjaiban használhatok.
He left me a mobile-phone number which I can use at certain times of the day.
HungarianA rendszer nulla-nyolc fénysebességgel mozog itt megadott egy irányvektort.
The system is moving at a point eight lights toward -- He gave a vector direction.
HungarianMeghatároz egy dátumot, amelyet nem haladhat meg a felhasználó által megadott érték.
Determines a date which can not be exceeded by another value introduced by the user.
HungarianAz Enter billentyű lenyomásával a cellakurzor a jelenlegi oszlop megadott sorába kerül.
Press Enter to reposition the cell cursor to the specified row in the same column.
HungarianAz Enter billentyű lenyomásával a cellakurzor a jelenlegi sor megadott oszlopába kerül.
Press Enter to reposition the cell cursor to the specified column in the same row.
HungarianAz eredmény a megadott, -512 és 511 közé eső decimális szám bináris alakja.
The result is the binary number for the decimal number entered between -512 and 511.
HungarianÚjrakezdi a sorok számozását az aktuális bekezdéstől vagy a megadott számtól.
Restarts the line numbering at the current paragraph, or at the number that you enter.
HungarianHa a megadott hőmérséklet alá esik, a maga lakásában megszólal a csengő.
If the heat falls below a certain point, it sets off a buzzer in your quarters.
HungarianKiszámítja a megadott értékkel egyező tömb egy elemének relatív helyzetét.
Returns the relative position of an item in an array that matches a specified value.
HungarianKitölti a kijelölt objektumot a listából megadott vonalkázott mintával.
Fills the selected object with the hatching pattern that you click in the list.