HU

mandátum {főnév}

volume_up
Véleményem szerint a tárgyalási mandátum elfogadása a lehető legjobb kompromisszum.
In my view, adopting the negotiating mandate is the best possible compromise.
Egy európai képviselői mandátum érvényességének vitatása: lásd a jegyzőkönyvet
Dispute concerning the confirmation of the validity of the mandate of a Member: see Minutes
Új mandátum februárban, parlamenti szavazás márciusban: ez a javaslatunk.
A new mandate in February and Parliament's vote in March, that is what we are proposing.
Az ír kormány sajnos nem sokat tett a kampány támogatásáért, amelyet a jelenlegi 13 mandátum megtartásáért folytattunk.
Unfortunately the Irish Government did little to support the campaign to retain our current allocation of 13 seats.

Példamondatok a(z) "mandátum" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianHasznos röviden emlékeztetnünk önmagunkat, mi is volt az eredeti mandátum lényege.
It is good to briefly remind ourselves today what this original mandate involved.
HungarianVéleményem szerint a tárgyalási mandátum elfogadása a lehető legjobb kompromisszum.
In my view, adopting the negotiating mandate is the best possible compromise.
HungarianEgy európai képviselői mandátum érvényességének vitatása: lásd a jegyzőkönyvet
Dispute concerning the confirmation of the validity of the mandate of a Member: see Minutes
HungarianMás szóval, ez is bizonyítja a mandátum teljes körű kihasználása melletti eltökéltségünket.
In other words, that proves our determination to implement this mandate to the full.
HungarianÚj mandátum februárban, parlamenti szavazás márciusban: ez a javaslatunk.
A new mandate in February and Parliament's vote in March, that is what we are proposing.
HungarianMi úgy gondoljuk, hogy a fejlődő országok szempontjait a mandátum nem tartalmazza.
We thought that the developing countries' point of view was not reflected within the mandate.
HungarianA parlamenti mandátum megsértésére nem ismerünk ennél kirívóbb példát.
We cannot imagine a more flagrant violation of the parliamentary mandate.
HungarianEz a jelentős mandátum azonban azt is megmutatja, hogy itt van egység.
However, this solid mandate also shows that we have a unity there.
HungarianIdén újraindultak a tárgyalások, és az 1999-ből származó mandátum alapján folynak.
This year, they have been reopened, and are being conducted on the basis of a mandate dating from 1999.
HungarianTöbb képviselő kritikával illette, hogy az 1999-ben kapott mandátum alapján dolgozunk.
Several Members criticised the fact that we are working on the basis of a mandate going back to 1999.
HungarianEz egy olyan mandátum, amely már a Római Szerződésekben is létezett.
That was a mandate that already existed in the Treaties of Rome.
HungarianMegértette, hogy véleményünk szerint már nem érvényes a mandátum.
You understood that we feel that the mandate is no longer valid.
HungarianEnnek a pénznek az elvétele demokratikus mandátum nélkül olyan bűncselekmény, amely nem marad áldozatok nélkül.
Taking that money, without a democratic mandate, is not a victimless crime.
HungarianA mandátum tehát valójában rendkívül világos, és nekünk a művelet-végrehajtási szabályokat kell megvitatnunk.
So the mandate is, in fact, very clear and what should be discussed are the rules of engagement.
HungarianNehéz időszak ez a mandátum vége felé közeledve.
It is a very difficult time as we approach the end of the mandate.
HungarianEnnek a mandátum kiterjesztését is magába kellene foglalnia annak érdekében, hogy a halászok is védelmet élvezzenek.
This should even include extension of its mandate, so that fishermen would also be protected.
HungarianVajon ez a tárgyalási mandátum lehetővé teszi majd az adatvédelemről szóló általános megállapodás megszületését is?
Does this negotiating mandate also provide for a general agreement on personal data protection?
HungarianMeg tudná-e valaki mondani nekünk, mire szól a mandátum?
Can someone please tell us what the mandate is?
HungarianTalán valóban érdemes lenne elhalasztani a szavazást, és talán tényleg több időre lenne szükségünk a mandátum megvitatására.
It might be a very good idea to postpone the vote and we might need more time to discuss the mandate.
HungarianA képviselői mandátum tagállamok közötti új elosztása nem fogja megváltoztatni a jelenlegi fejlődést az EU tagállamokban.
A new distribution of Members among the Member States will not change the current developments in the EU.