HU

makacsul {határozószó}

volume_up
makacsul (és: kitartóan)
Lehunyta a szemét, maga elé képzelt egy négyzetrácsot, és makacsul tovább betűzte magát.
He closes his eyes to imagine blocks, and doggedly he spells his way forward.
Ez a jelentés azonban makacsul támogatja a fennálló helyzetet, és ezért szavaztam ellene.
However, this report doggedly supports the status quo, which is why I have voted against it.
Bruno Frye volt az - ismételte meg makacsul Hilary.
It was Bruno Frye, Hilary said doggedly.
Akkor is mondta makacsul , az Othello jó, az Othello jobb, mint azok a tapiműsorok.
All the same, he insisted obstinately, Othello's good, Othello's better than those feelies.
Én nem megyek vissza a házba jelentette ki makacsul Vera.
Vera said obstinately: I'm not going back to the house.
Ahelyett, hogy nekem adtad volna, neki adtad hajtogatta makacsul Kay.
You gave it to her and not to me, repeated Kay obstinately.
Időnként zavarta, hogy félvér, de Flick makacsul kitartott amellett, hogy ez kifejezetten előny, mert mindkét faj ösztöneit és jellemvonásait egyesíti magában.
There were times that being a half-blood bothered him, but Flick had stoutly insisted that it was a distinct advantage because it gave him the instincts and character of two races to build upon.
Elkeserítették a sorozatos kudarcok, de makacsul tovább próbálkozott.
He grew frustrated with his repeated failures, yet stubbornly kept trying.
Baleset volt ismételte Röfi makacsul , kétségtelen, hogy baleset volt.
It was an accident, said Piggy stubbornly, and that's that.
Minden erejét összeszedve kiegyenesedett, miközben a sár makacsul húzta vissza testét.
Ruthlessly David forced himself upright, feeling the mud pulling stubbornly at his back.

Példamondatok a(z) "makacsul" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianKarl egy pillanatig makacsul ellenállt, aztán engedett, és kisietett a szobából.
After a moment of dogged resistance, Karl gave way and hurried from the room.
HungarianTovábbra is a hüvelykujj alatt kidudorodó csont állta el makacsul az útját.
It had been stopped once more by the obdurate outcrop of bone below the thumb.
HungarianRichard nem engedte magát archeológus témára téríteni, és makacsul folytatta.
Richard refused to be diverted to archaeological topics and went on firmly.
HungarianMakacsul birkózott a rengeteg ismeretlennel, ami életüket vagy halálukat megszabta.
He was wrestling sluggishly with the many unknowns bearing on their death or survival.
HungarianLehunyta a szemét, maga elé képzelt egy négyzetrácsot, és makacsul tovább betűzte magát.
He closes his eyes to imagine blocks, and doggedly he spells his way forward.
HungarianElnök úr, hozzátehetném, hogy tévedni emberi dolog, de abban makacsul megragadni, ördögi.
Mr President, can I just add that to err is human; to persist is of the devil.
HungarianTehát, ha a Sír nem adja meg magát, miért marad itt olyan makacsul a lap?
If the Barrow is in no danger of yielding, then why does this tile persist?
HungarianMinden erejét összeszedve kiegyenesedett, miközben a sár makacsul húzta vissza testét.
Ruthlessly David forced himself upright, feeling the mud pulling stubbornly at his back.
HungarianAkkor is mondta makacsul , az Othello jó, az Othello jobb, mint azok a tapiműsorok.
All the same, he insisted obstinately, Othello's good, Othello's better than those feelies.
HungarianA puszta gondolat is röhejes volt, ennek ellenére makacsul belekapaszkodott.
The half-thought was already ironic, but it continued with it anyway.
HungarianMakacsul térdeltem, nem voltam hajlandó mutatni, hogy érzékelem a jelenlétüket.
I knelt, stubborn, refusing to show that I knew they were there.
HungarianAlustriel makacsul kapaszkodott bele, de a férfi kitépte a kezéből, és áthajította a szobán.
She held to it, but he jerked impatiently, tore it from her grasp, and flung it away.
HungarianElkeserítették a sorozatos kudarcok, de makacsul tovább próbálkozott.
He grew frustrated with his repeated failures, yet stubbornly kept trying.
HungarianWillis makacsul, de udvariasan.
And I know who I saw, Mrs. Willis said politely but stubbornly.
HungarianEz a jelentés azonban makacsul támogatja a fennálló helyzetet, és ezért szavaztam ellene.
However, this report doggedly supports the status quo, which is why I have voted against it.
HungarianA szegénységben ez az ördögi: a makacsul visszatérő magány.
That is the devilish thing about poverty, the ever-recurrent thing - loneliness.
HungarianEllenőrizte a kabin magasságmérőt; makacsul hétszáz lábat mutatott.
He checked the cabin altimeter on the eyebrow panel; it held steady at seven thousand feet.
Hungarian- Makacsul ismételgette, hogy a babák az apja nemi szervét örökölték.
She insisted that both of her babies had their father's sex organs.
HungarianNem az a Fludd ez, aki makacsul tagadta, hogy forog a Föld?
But wasn't Fludd the one who persisted in denying the rotation of the earth?
Hungarian"Tévedni emberi dolog, a tévedéshez makacsul ragaszkodni viszont ördögi”.
(FR) Mr President, 'to err is human, to persist is diabolical'.