HU

major {főnév}

volume_up
2. mezőgazdaság
De ha nem tévedek, ez itt balra maga a Hatherley-major.
But I am very much mistaken if this is not Hatherley Farm upon the left.
Láttam, hogy az indulatát nem lehet megfékezni, ezért otthagytam, és visszaindultam a Hatherley-major felé.
Seeing that his passion was becoming ungovernable, I left him and returned towards Hatherley Farm.
Ez azonban csak olyasvalaki lehet, aki járatos a környéken, mert a tavat csak a major vagy a birtok felől lehet megközelíteni, így idegenek aligha tévednek erre.
And one who was at home in the district, for the pool can only be approached by the farm or by the estate, where strangers could hardly wander.
EN

major {főnév}

volume_up
2. zene
3. katonai
'Wind's picking up faster than I 'spected,' the co-pilot, a major, observed.
- A szél rohamosan erősödik - jegyezte meg a másodpilóta, egy őrnagy.
Not even a white-noise jammer, the major groused.
Még egy nyomorult fehérzaj-generátora sincs, morgolódott az őrnagy.
'Okay, getting some pictures now,' Fowler heard Major Costello say.
- Most jön a kép, uram - hallotta az elnök Costello őrnagy hangját.

Példamondatok a(z) "major" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

Hungarian- Pontosan ezt jelenti a schloss szó, Herr Major - közölte vele Altmark.
That is what the word Schloss means, Herr Major, Altmark informed him.
HungarianTorre Fabian, a mi konyhánknak helyet adó major találatot kapott, és részben el is pusztult.
Torre Fabián, now our cookhouse, was shelled and partially destroyed.
Hungarian- Amint látunk valamit, rögtön szólunk, Herr Major - ígérte Weber.
Everything we see, we call to you, Herr Major, Weber confirmed.
HungarianDe ha nem tévedek, ez itt balra maga a Hatherley-major.
But I am very much mistaken if this is not Hatherley Farm upon the left.
HungarianLáttam, hogy az indulatát nem lehet megfékezni, ezért otthagytam, és visszaindultam a Hatherley-major felé.
Seeing that his passion was becoming ungovernable, I left him and returned towards Hatherley Farm.
HungarianÜdv a Major Üdülők nagy családjában!
HungarianJohn Majors, mint a Major Üdülők.
HungarianSzép munka, Herr Major.
Hungarian- Fortuna major!
HungarianAz európai szolidaritásra ezzel együtt természetesen szükség van ott, ahol a vis major károkat valódi természeti csapások okozzák.
However, European solidarity is indeed called for, of course, where disasters genuinely occur as a result of force majeure, when genuine natural disasters happen.
HungarianEz azonban csak olyasvalaki lehet, aki járatos a környéken, mert a tavat csak a major vagy a birtok felől lehet megközelíteni, így idegenek aligha tévednek erre.
And one who was at home in the district, for the pool can only be approached by the farm or by the estate, where strangers could hardly wander.
HungarianA tagállamoknak biztosítaniuk kell a nyilvános telefonszolgáltatásokhoz való teljes körű hozzáférést olyan esetekben, amikor a hálózat katasztrófa vagy vis major miatt összeomlik.
The Member States should ensure full access to public telephone services in cases when the network collapses as a result of a disaster or force majeure.
HungarianNéhány száz méterre mögöttünk volt egy nagy gazdasági épületekből álló, La Granja nevű major, itt volt a frontszakasz főhadiszállása, konyhája és kantinja.
A few hundred yards behind us there was a country house, called La Granja, with big farmbuildings, which was used as a store, headquarters, and cook-house for this sector of the line.
HungarianA Boscombe Pool, ez a kicsiny, nádassal körülvett, körülbelül ötven yard átmérőjű tavacska, a Hatherley-major földje és a módos Turner magánparkja közötti senki földjén terül el.
The Boscombe Pool, which is a little reed-girt sheet of water some fifty yards across, is situated at the boundary between the Hatherley Farm and the private park of the wealthy Mr. Turner.

Szinonimák (angolul) a(z) majority szóra:

majority
major planet
English