HU

magától {határozószó}

volume_up
Hát, nem sok olyan megrendelőt fognak találni, aki magától beismerné a bűnösségét.
Well, you are not going to find anyone who places an order who will spontaneously admit their guilt.
Ilyen kisvárosokban egyhamar és magától bekövetkezhet az ilyen, összeverődő gyülevész népség, leleplező pap, ordítás, gyerünk, nézzük meg, miről van szó.
It could happen very suddenly and spontaneously in a town like this, a mob gathering, denunciations by a local priest, people shouting and running to see what was up.

Példamondatok a(z) "magától" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAz övén fityegő megviselt harci balta mintha magától talált volna utat a markába.
A battered hand-axe seemed to find its own way from his belt into his other hand.
HungarianTőle magától hallottam hogy az apja meg őelőtte a nagyapja is halálra itta magát.
He told me himself how his father had died of drink, and his father before him.
Hungarian- Utálok ezzel előhozakodni, de szeretném, ha vért vennének magától és Melanie-tól.
'I hate to bring it up, but I'd like to get blood samples from you and Melanie.'
HungarianEzzel kapcsolatban magától értetődő követelmény az európai szintű jó koordináció.
Good coordination at European level is an obvious requirement in this respect.
HungarianMeg kell várnia, hogy erre magától ébredjen rá, és a maga módján dolgozza fel.
The Dream, the basic morality of it, and use that to justify the means to the end.
HungarianAzt gondolhatnák, hogy ez magától értetődő, de jobb, hogy elhangzik ez a kijelentés.
You might think that this goes without saying, but it is better that it is said.
HungarianAz ágyban Gorlois Igraine felé fordult, ám az a fejét rázta, s eltolta magától.
When they were in bed he turned to her, but she shook her head and pushed him away.
HungarianUntatni csak az fog, ami magától értetődő; önök ezt az unalmat fizessék meg nekem.
I will be bored only by the ordinary, and for that boredom you will compensate me.
HungarianNe, Frang, ne kérlelt, a fejét rázta, és megpróbálta ellökni magától a kezemet.
'No, Frang, no,' he said, shaking his head and trying to push my hands away.
HungarianRengeteget fogsz tanulni szólal meg Prince, aki mindjárt elolvad saját magától.
You're gonna learn a lot, Prince joins in, almost beside himself with satisfaction.
HungarianNagyon kedves magától, mademoiselle, hogy elfogadta a meghívásomat mondta Poirot.
It was most amiable of you to accede to my request, mademoiselle, Poirot was saying.
HungarianA föld magától terem, először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban.
And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Aser.
HungarianMagától értetődő, hogy az erdők védelme döntő fontosságú környezetvédelmi kérdés.
It goes without saying that forest protection is a key environmental issue.
HungarianAnnál is inkább elégedett vagyok, hiszen tudom, hogy ez korántsem magától értetődő.
I am all the more pleased since I know that this cannot be taken for granted.
HungarianRyan, magától értetődő okokból, nem engedélyezte, hogy Giffordot felboncolják.
Ryan, for obvious reasons, did not consent to an autopsy being performed on Gifford.
HungarianReich ellökte magától a lányt, a fürdőszobába rohant, és magára zárta az ajtót.
He shoved her away, turned and ran to the bathroom, and locked himself in.
HungarianSemmit, egy teljes infuzió nélkül az egyetlen DNS kompatíbilis donortól - magától.
Nothing except a complete transfusion from the only donor with compatible DNA... you.
HungarianEltolta magától, és anélkül hogy még egyszer rápillantott volna, nekiesett a széfnek.
He pushed her away and without another glance in her direction, attacked the safe.
HungarianDe az idő rövid, szóval jobb, ha megkérdi magától: Harcolni fog, királynő?
But time is short, so you'd better ask yourself: Are you a fighter, fish queen?
HungarianMagától értetődik, hogy ami a regionális szempontokról elhangzott, az rendkívül fontos.
Of course, what has been said about the regional aspects is extremely important.