magyar-angol fordítás erre a szóra: magánszféra

HU

"magánszféra" angol fordítás

EN
HU

magánszféra {főnév}

volume_up
- Ez a magánszféra megsértése vagy ilyesmi.
'Invasion of privacy and all that.'

Példamondatok a(z) "magánszféra" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianMár nem a magánszféra pénzügyeiről beszélünk, hanem az államháztartásokról.
We are now no longer talking about private finances, but about public finances.
HungarianEgy lehetőség, amely sok tagállamban jól működik, a köz- és a magánszféra partnersége.
One option that is working well in many Member States is public-private partnership.
HungarianA köz és magánszféra partnerségén keresztül egyéb finanszírozási mechanizmusok is léteznek.
There are also other financing mechanisms through public private partnerships.
HungarianEurópában a köz- és magánszféra közötti partnerségek 60%-a koncessziókon keresztül bonyolódik.
Sixty per cent of public/private partnerships in Europe operate through concessions.
HungarianAz Európai Unió támogatása nem pótolhatja a magánszféra erőfeszítéseit.
EU support cannot be a substitute for efforts by the private sector.
HungarianFontos az állam és a magánszféra feladatainak elkülönítése.
It is important to separate the roles of the state and the private sector.
HungarianA köz- és magánszféra Bizottság által javasolt partnerségei ezért jelentenek kiváló megoldást.
The public-private partnerships proposed by the Commission are therefore an excellent solution.
HungarianElőször is, milyen természetű legyen a magánszféra részvétele?
Firstly, what should be the nature of private sector involvement?
HungarianA második kérdés a finanszírozás kérdése: ahogy ma délelőtt is hallhattam, tartunk a köz- és magánszféra partnerségétől.
The second is funding: we are afraid to talk about PPPs, as I have heard this morning.
HungarianAz állami és magánszféra közös kezdeményezése fiaskóval ért véget.
The public-private initiative ended in fiasco.
HungarianEl is kell kerülni az állami és magánszféra eladósodását.
There is also a need to avoid public and private debt.
HungarianFontos, hogy az állami és magánszféra adósságának kezelésére szánt rendszer támogassa a hosszú távú növekedést.
It is important that the system intended to manage public and private debt should support long-term growth.
HungarianElsőként, nagyon elégedett vagyok azzal, hogy egyenlő elbánást garantál az állami és a magánszféra számára.
First, I am very pleased that there is a guarantee in place on equal treatment of the public and private sectors.
HungarianEgyértelmű problémák vannak a magánszféra egyenlőtlen fejlődését illetően számos, a Fekete-tenger körüli országban.
There are obvious problems as regards the uneven development of the private sector in many countries around the Black Sea.
Hungarian- Ez a magánszféra megsértése vagy ilyesmi.
HungarianEzért a közösségi programot a tagállamok - és természetesen a magánszféra - cselekvéseinek ösztönzésére kellene felhasználni.
Therefore, the Community Programme should be used to catalyse actions of Member States and, of course, of the private sector.
HungarianAz egészségügyi kutatás európai szinten igen szétaprózódott, valamint az állami- és magánszféra közötti együttműködések száma is növelendő.
Health research is even more fragmented at European level, and the number of public-private partnerships must be increased.
HungarianÖsztönözni kell a köz- és magánszféra közötti partnerségeket az egyetemekkel, és külön figyelmet kell fordítani az agyelszívás kérdésére.
Public-private partnerships with the universities will be encouraged, and special attention will be paid to the brain drain issue.
HungarianA köz- és magánszféra közötti együttműködést javítani kell, a kkv-kat pedig arra kell ösztönözni, hogy még jobban részt vegyenek a programban.
Collaboration between the private and public sectors must be developed and SMEs encouraged to participate more fully in the programme.
HungarianAz Egyesült Államok és Japán kormánya katonai megrendelésekkel és állami, valamint köz- és magánszféra által megrendelt kutatásokkal jelentősen támogatja a Boeinget.
The US and Japanese Governments assist Boeing massively through military orders and public and public-private research.