magyar-angol fordítás erre a szóra: magánjellegű

HU

"magánjellegű" angol fordítás

HU

magánjellegű {melléknév}

volume_up

Példamondatok a(z) "magánjellegű" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianSajnos az ilyen fórumok valódi jellege, a magánjellegű struktúra került fölénybe.
The very nature of this kind of forum, a private structure, unfortunately prevailed.
HungarianAz idő rövidsége miatt itt most nem fogok kitérni a magánjellegű közleményekre.
In the interests of saving time I will not refer to private communications.
HungarianHa van is néhány apró és magánjellegű elképzelésem, hát azok aprók és magánjellegűek.
If I have any small private notions, they are just that--small and private.
HungarianÚgy döntöttél, hogy elhagyod családodat és munkádat magánjellegű kedvteléseid miatt.
You chose to abandon your family and your work for private pursuits.
HungarianEzek az úrnőm magánjellegű feljegyzései ugyan, de csak számok formájában.
It is madame's private memorandums, yes, but there are numbers only.
HungarianHa valamilyen magánjellegű témát kell megvitatniuk, ezt kint is megtehetik.
If you have something private to discuss, you can do so outside.
HungarianVan köztünk olyan, aki akarja vagy elfogadja, hogy elolvassák magánjellegű e-mailjeit?
Does anyone here want or accept their private emails being read?
HungarianVannak bizonyos magánjellegű kezdeményezések, amelyek sokkal ügyesebbek ebben.
Some private initiatives really are doing this better.
HungarianTeljes mértékben egyetértek azzal, hogy az irányelvet nem szabad alkalmazni tisztán magánjellegű ügyletekre.
I fully agree that the directive should not apply to purely private transactions.
HungarianEzzel azt akarta jelezni, hogy magánjellegű dolgokról van szó.
By example he wanted to say that what went on here was private.
HungarianElnök úr, a nők elleni erőszak nem magánjellegű kérdés.
Mr President, violence against women is not a private issue.
HungarianE tekintetben az én véleményem magánjellegű, viszont nem profi.
My opinions on that are private, not professional.
HungarianMindenesetre ez az információ abszolút magánjellegű...
By the way, that information is absolutely proprietary --
HungarianA viselkedéshez szabott reklámokra, a célzott reklámokra és a magánjellegű e-mailek elolvasására gondolok.
I am thinking here of behavioural advertising, of targeted advertising, and of reading your private emails.
HungarianA háborúban nincs helye magánjellegű ítéletnek.
In war you do not exercise the right of private judgment.
HungarianRemélem, kizárólag magánjellegű köztetek a kapcsolat?
I hope you keep his acquaintance like thatsocial.
HungarianEz a beszélgetés magánjellegű - vetette oda az egyikük.
HungarianCaerid a ritkán használt hátsó folyosókon vezette, amelyek csak magánjellegű közlekedésre szolgáltak.
Caerid was taking him down the back passage- ways, the ones seldom used, the ones kept solely for private com- ings and goings.
HungarianOlykor ott cirkált a folyosón, amikor befutottak a magánjellegű látogatók, és amikor távoztak.
He sometimes loitered in the hallway as the guests were arriving for the personal visits, and he sometimes loitered there as they left.
HungarianAzt hiszem, történtek már erre magánjellegű kezdeményezések a YouTube és Madeleine McCann szüleinek együttműködésével.
I believe that some private attempts have been made in cooperation with YouTube and Madeleine McCann's parents.