magyar-angol fordítás erre a szóra: magáért beszél

HU

"magáért beszél" angol fordítás

volume_up
magáért beszél [példa]
HU

magáért beszél [példa]

volume_up
magáért beszél

Példamondatok a(z) "magáért beszél" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA hírneve magáért beszél, és senki sem fogja kétségbe vonni a szavait.
Your reputation will be speaking with you, so nobody can doubt you.
HungarianEnnek a levélnek a címe: -- magáért beszél -- "Lassíts!" -- felkiáltójellel a végén.
And that letter is called -- very revealing, I think -- "Slow Down!" -- with an exclamation mark on the end.
HungarianDe semmiképpen nem állt szándékomban megsérteni az igen tisztelt képviselőt, akinek a munkássága magáért beszél.
But in no way did I mean to offend the Honourable Member, whose record speaks for itself.
HungarianAz uniós választások alacsony részvételi aránya magáért beszél.
The low turn-out at the EU elections speaks volumes.
HungarianKennessy tudta, hogy a látvány magáért beszél, ezért pár pillanatig kivárt, mielőtt folytatta volna előadását.
Kennessy let the images speak for themselves for a before he picked up the thread of his lecture.
HungarianAmit Ön az elmúlt öt évben elért, az magáért beszél.
What you have accomplished in five years speaks for itself.
HungarianÚgy gondolom, hogy a két összeg közötti különbség magáért beszél.
HungarianAz arany pedig magáért beszél, elvtárs, nem igaz?
And the gold, Comrade, speaks for itself, does it not?
HungarianKöszönöm, Zaleski úr - a taps magáért beszél.
Thank you, Mr Zaleski - the applause speaks for itself.
HungarianHarmadik tény: mindegyik tagállam magáért beszél.
Third fact: each Member State speaks for itself.
HungarianA használati útmutató magáért beszél.
HungarianEz az intézkedés magáért beszél, mivel az a prioritás, amit a Parlament a Frontexnek ad, most már mindenki számára nyilvánvaló.
This is a measure that speaks for itself, because the priority that Parliament is giving to Frontex is now clear to all.
HungarianAzt hiszem, az magáért beszél...
HungarianAz eredmény magáért beszél: egy sor olyan határozat született, amely önmagában is fontos, ám egyben tolmácsolja Európa jelenlegi eltökéltségét is.
The outcome is there to be seen: a series of important decisions in themselves, but also decisions that speak volumes about Europe's determination today.

Hasonló fordítások a(z) "magáért beszél" szóra angolul

beszél ige
hadarva beszél ige
durván beszél ige
English
orrhangon beszél ige
köpködve beszél ige
English
érthetetlenül beszél ige
English
egyhangúan beszél ige
English
félre beszél ige
English
talányokban beszél ige
English
tagoltan beszél ige
rádióban beszél
finomkodva beszél ige
English
tárgyról beszél ige
jegyzetek nélkül beszél ige