magyar-angol fordítás erre a szóra: mérhetetlenül

HU

"mérhetetlenül" angol fordítás

HU mérhetetlenül
volume_up
{határozószó}

mérhetetlenül (és: végtelenül, roppantul)
Mérhetetlenül fontos, hogy komolyan vegyük az éghajlattal kapcsolatos felelősségünket!
It is immensely important that we take our climate responsibility seriously!
Mérhetetlenül gazdag, gyára van, vasúti kocsikerekeket gyárt (azt hiszem).
He is an immensely successful manufacturer of (I think) wagon wheels.
Ám a vakmerő vércsere mérhetetlenül megnövelte Merrick erejét.
But by the relentless blood exchange, Merrick was immensely enhanced.
(171) Érdemes azt is megjegyezni, hogy a feldolgozók TCCA szegmensben elért alacsony haszna a mérhetetlenül dömpingelt árak ellenére is elérhető volt.
(171) It is also interesting to note that processors low profits in the TCCA segment have been obtained in spite of imports at hugely dumped prices.

Példamondatok a(z) "mérhetetlenül" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianHenry számára ez a hat hét mérhetetlenül rosszabb lett volna, ha nincs ott vele Jonesy.
For Henry, those six weeks had been infinitely worse than they had been for Jonesy.
HungarianSe erőnk, se hadseregünk, se tudásunk, és Arthurt mérhetetlenül szeretik.
We have neither strength, nor armies, nor craft, and Arthur is loved beyond measure.
HungarianMérhetetlenül elszégyelltem magamat, mikor eszembe jutott, hogy megrémítettem őket.
And an ugly shame came over me when I thought of my frightening them.
HungarianAz idő gyökeresen megváltoztatta a divatot, amin mérhetetlenül jól szórakoztunk.
With them came radical changes in clothes which greatly amused us.
HungarianBenned megvan a druida ereje, és az ilyen hatalom mérhetetlenül csábítóbb.
You have a Druid's power, and such power is infinitely more compelling.
HungarianMérhetetlenül tisztelte kollégáját, de nem volt vak, látta annak hibáit.
He had the utmost re­spect for his senior colleague, but he wasn't blind to his faults.
HungarianDe bevallom, számomra nem bírnak vonzóerővel, engem mérhetetlenül jobban érdekelnek a könyvek.
But I confess they would have no charms for me - I should infinitely prefer a book.
HungarianFolyamatosan patakzó gondolatokkal közölte, hogy mérhetetlenül erősebb vagyok mint hitte.
He told me in a steady stream of thought that I was infinitely stronger than he supposed.
HungarianSírni tudott volna a véletlen és mérhetetlenül közömbös fenségtől.
And this incidental and utterly indifferent grandeur made her want to cry.
HungarianNeked van egy elmesélni való történeted, ősöreg vagy, és mérhetetlenül szomorú.
You have a tale to tell, you are ancient, and deeply broken.
Hungariankérdezte Tuppence, mérhetetlenül sok érzést sűrítve a szóba.
Well? demanded Tuppence, throwing an infinity of feeling into the monosyllable.
HungarianDe milyen mérhetetlenül jólesett, hogy megfürdettek, és tiszta lehetek, ahogy úrhoz illő!
But this was an immense comfort to be bathed and gentlemanly clean.
HungarianA szenvedés tulajdonképpen olyan mérhetetlenül nagy, hogy a sajátja egyre jelentéktelenebbé válik.
In fact, suffering is so huge and enormous, his own becomes less and less monumental.
HungarianSőt mérhetetlenül lenéztem Mesterem elképzeléseinek elvont oldalát.
In fact, I had a total contempt in the abstract for my Master's ideas.
HungarianMérhetetlenül gyűlöltem Petroniát, amiért ezt művelte velem!
I felt a great and terrible hatred for Petronia and what she had done to me!
HungarianDe csak a szeretet maradt meg, a szeretet mérhetetlenül megnyugtató érzése.
Only the feeling of love lingered, utterly comforting love.
HungarianA gyönyörű arc tragikus síkokba rendeződött, a barna szem elködösödött, és mérhetetlenül bánatosan nézett.
The beautiful face looked tragic, and the brown eyes grew soft and infinitely sad.
HungarianKöszönöm ezt a mérhetetlenül érdekes és ösztönző vitát.
rapporteur. - (SV) Madam President, thank you for an extraordinarily interesting and stimulating debate.
HungarianNem gondolja, hogy az afro-amerikai közösség támogatói mérhetetlenül csalódottak lesznek?
Don't you think your supporters in the African-American community will be particularly disappointed?
Hungarian- Igen, a kislány szerelmes volt önbe, és fivére halála után most mérhetetlenül gazdag.
Yes, the little thing was in love with you, and now that her brother is dead she is as rich as Croesus.