magyar-angol fordítás erre a szóra: luxus

HU

"luxus" angol fordítás

HU

luxus {főnév}

volume_up
Ez egy elegáns luxus lakótelep egy saroknyira a Sunsettől, kettőre a La Cienegától.
It's a fancy apartment complex one block south of Sunset, just a couple of blocks from La Cienega.
But it -- it's nothing fancy.
Elmentem egy New York-i luxus wellness centerbe is egy dietetikushoz, aki majd követi a fejlődésem.
I also went to a fancy new York wellness center to meet a registered dietician who would help track my progress.

Példamondatok a(z) "luxus" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA biztonságosság nem luxus vagy valamilyen rendelhető extra, sem itt, sem Kínában.
After all, safety is not a luxury or a nice extra, not here and not in China either.
HungarianA továbbiakban már csak önmagád miatt aggódhatsz, az pedig fölösleges luxus.
Any further concern you may have is about yourself and that is just a luxury.
HungarianA Hotel Astoriában még szobaszerviz is volt, a szovjet látogatók számára hallatlan luxus.
The Hotel Astoria even had room service, an unheard-of luxury for Soviet citizens.
HungarianMi több luxus szállítóeszközt engedhetünk meg magunknak, mint a világ bármelyik más városa.
We can afford more luxury transportation per capita than any other town on earth.
HungarianCsíkos kötényes hordár jött ki, luxus kivitelű amerikai utazótáskákkal, bőröndökkel megrakodva.
A porter in a striped apron came out with more American luxury travel equipment.
HungarianKaptam egy törölközőt, és beengedtek egy éppen üres luxus kórterem fürdőszobájába.
Provided with a set of towels, I was given the use of a bathroom in an unoccupied luxury unit.
HungarianKedveském, a tisztaság luxus, és a rabszolgák csak ahhoz nyúlhatnak, ami van.
My dear, purity is a luxury, and slaves take what they can get.
HungarianEz egy elegáns luxus lakótelep egy saroknyira a Sunsettől, kettőre a La Cienegától.
It's a fancy apartment complex one block south of Sunset, just a couple of blocks from La Cienega.
HungarianSoha nem szűkölködtek semmiben - volt élelmük, fedél a fejük felett, sőt luxus is megadatott nekik.
They'd never wanted for anything--not food or shelter or a fair share of luxuries.
HungarianEzt hozzáférhetővé tenni a hivatalos európai nyelveken nem luxus.
Making this accessible in the official European languages is not a luxury.
HungarianAz összesen tíz perc szokatlan luxus, és nem vagyok biztos abban, hogy élni is tudok vele.
Ten minutes in total is an unaccustomed luxury, and I am not sure I will be able to use it.
HungarianAz igazság ritka luxus volt ebben az országban, és éppen ezért nehezen lenyelhető az emberek számára.
Truth in his country was a rare commodity, and almost always one hard to swallow.
HungarianA rádió, a műholdas tájékozódás vagy a radar tiltott luxus lett volna.
Radio, satellite tracking, and radar were all forbidden luxuries.
HungarianAzt mondtad, az olyanoknak, mint mi, nagy luxus a megbánás.
You always said guys like us can't afford to have regrets about what we do.
HungarianBiztos vagy benne, hogy az önsajnálat az a luxus, amit megengedhetsz magadnak, Jack?
Are you sure selfpity is a luxury you can afford, Jack?
HungarianElefánt is így volt vele; repült már eleget, habár jobban kedvelte a luxus-utasszállítók kényelmét.
So could Elephant; he'd done some flying, though he preferred the comfort of a luxury liner.
HungarianA szülői gondoskodás nem luxus, hanem természetes kívánalom.
Parental care is not a luxury for a child, but a natural standard.
HungarianAz adatvédelem nem luxus - ez szabadságunk előfeltétele.
Data protection is not a luxury - it is a prerequisite of our freedom.
HungarianRitka luxus ez itt, hogy a változás kedvéért legyen valaki becsületes.
'Tis a rare pleasure, to deal in honesty for a change.
HungarianIdővel az NBC, az Országos Rádió- és Televíziótársaság elnöke lett, luxus műteremlakással, limuzinnal és így tovább.
He eventually became president of NBC, with a penthouse and a limousine and all.