HU

lusta {melléknév}

volume_up
Az égen lusta, fehér felhők úsztak; ámyékuk végigsiklott a tájon.
Overhead floated lazy white clouds; their shadows drifted across the landscape.
Úgy álltak és ültek, ahogy korábban is: lusta tekintetük a vízfelszínt pásztázta.
They were standing or sitting as before, their lazy gazes still on Quiddity.
Füst bodorodott lusta, szürke gomolyokban a holdfényben.
Smoke rose, lazy swirls of gray ribbon in the moonlight.
Lusta, de fürkésző tekintettel körülnézett a szobában.
She looked around the office with an idle but raking glance.
Rögtön kizökkent lusta tűnődéséből, amikor meglátta a kanyargós kerti ösvényen közeledő Sheát.
He put aside his idle thoughts at the approach of Shea on the winding garden path.
I hear her idle thoughts.
Még mindig a falnak támaszkodott, mint egy lusta hős; megtalálta Whitehead szivartartóját, néhány szálat eltett, egyre pedig rágyújtott.
He was still leaning on the wall beside the door, posed there like an indolent hero; he had found Whitehead's cache of cigars, pocketing several and lighting one.
Pymfyd széles, lendületes mozdulattal elhajította a lapátot, és lusta léptekkel követte Madoucot.
With something of a flourish Pymfyd plunged his manure fork into the dungheap and followed Madouc on laggard steps.

Példamondatok a(z) "lusta" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianÚgy álltak és ültek, ahogy korábban is: lusta tekintetük a vízfelszínt pásztázta.
They were standing or sitting as before, their lazy gazes still on Quiddity.
HungarianGarp a golfozókat nézte a lusta folyó túlsó felén, a Steering Úri Klubjának pályáján.
Across the languid river Garp watched the golfers from the Steering Country Club.
HungarianLusta reflektorfénynyaláb vonult körbe a hajón, mintegy ötven yard sugarú körben.
A lazy searchlight beam swept a circle about fifty yards out from the ship.
HungarianAz egyik lusta, forró délutánon Harvey éles rikoltozásra riadt fel szundikálásából.
The greatest surprise, however, began with the appearance of one of Rictus's siblings.
HungarianEzek a lusta, disznók reggel óta az állomáson tartották, és nem szóltak.
Those fools kept her at the station since this morning without letting me know.
HungarianA nő mosolya lágyabb lett, lusta, és ha valakinek nem jut eszébe jobb kifejezés: kihívó.
The smile became soft, lazy and, if you can't think of a better word, provocative.
HungarianA fizika tanárom rávett, hogy tanuljak, mert lusta voltam és nem akartam tanulni.
OK, my science teacher got me studying because I was a goofball that didn't want to study.
HungarianLusta méhek döngicséltek a virágok között, és jóllakottan élvezték a dús nektárt.
Bees buzzed lazily from bloom to bloom, too fat and happy to sting, besotted by rich nectar.
HungarianDe mégiscsak zsaruk voltak, ha pocsék és lusta zsaruk is, és nem bérgyilkosok, mint Ned Rink.
But they were still cops, lousy cops, lazy cops, but not hit men like Ned Rink.
HungarianAz égen lusta, fehér felhők úsztak; ámyékuk végigsiklott a tájon.
Overhead floated lazy white clouds; their shadows drifted across the landscape.
HungarianLusta mozdulattal kivette az Istenek és Harcosok kopott, kék kötetét.
Idly he reached out and snagged the worn blue copy ofGods and Fighting Men.
HungarianLusta nyugalom vett erőt Harin, és közben alig vette észre az idő múlását.
A lazy calm descended over him. carrying him effortlessly through warm moments of the day.
HungarianRögtön kizökkent lusta tűnődéséből, amikor meglátta a kanyargós kerti ösvényen közeledő Sheát.
He put aside his idle thoughts at the approach of Shea on the winding garden path.
HungarianEkkor Matt apja azt mondta, mint valami szuperhős, hogy "Nem lusta.
Then Matt's dad said, like he was some sort of action hero, He's not lazy.
HungarianLassú, olajos tajtékot vert, mintha a víz lusta volna, hogy felemelkedjen.
The swell was slow and oily, as if the water was reluctant to rise.
HungarianKözönyössége, a szinte lusta modor csak ádázabbá tette a lány dühét.
His passivityóthe almost lazy way he regarded heróinflamed her further.
HungarianÚgy fog kinézni, mintha csak egy rakás ponyva volna, amit a gazdája lusta volt összehajtogatni.
Then it wont look like nothing but a wad of tarpollyon somebody was too lazy to fold up.
HungarianA vörös arcból hangos, lusta zajok törtek fel, és Mark tudta, többé nem lesz ilyen lehetősége.
The red face emitted a loud, sluggish noise, and Mark knew there would be no more chances.
HungarianTalán nem is hagyott volna a füléből semmit, ha nem olyan lusta kutya.
Bonkers would probably have taken all the ear, but he was a dog notably lacking concentration.
HungarianLusta volt, dologkerülő egy intézményben, amelyet olyan ember vezetett, aki nem tűrte a dologkerülőket.
She was lazy, a goof-off in an operation run by a man who allowed no goof-offs.